Behov for mere viden om kroniske smerter

Hvis vi skal lykkes med at hjælpe borgere med kroniske smerter til øget trivsel og livskvalitet, er det afgørende, at både det sundheds- og socialfaglige personale får mere viden om, hvordan de skal håndtere borgere med kroniske smerter.

850.000 danskere over 18 år lider af kroniske smerter - smerter der har varet i mere end seks måneder. Ofte kan kroniske smertetilstande ikke forklares ud fra hverken røntgenbilleder eller blodprøver, og mange kroniske smertepatienter er i årevis blevet behandlet for akutte smerter, selvom deres lidelse er en egentlig smertesygdom.

COK er redaktør for eget indhold

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Hvis vi skal lykkes med at hjælpe borgere med kroniske smerter til øget trivsel og livskvalitet, er det således afgørende, at både det sundheds- og socialfaglige personale får mere viden om, hvordan de skal håndtere borgere med kroniske smerter. Især har fagpersonalet på det sociale område brug for at få en øget viden om smerter, men også et øget kendskab til forskellene mellem akutte og kroniske smerter. Med andre ord skal behandlingen af kroniske smerter ses i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv.

Samarbejde er afgørende
Rehabilitering af mennesker med kroniske smerter er ofte en udfordring for behandlersystemet, fordi det ofte ikke er muligt at behandle selve smerten, men udelukkende muligt at tilbyde lindring af smerterne og forebygge, at der opstår yderligere komplikationer. Netop den kendsgerning gør, at der er brug for mere viden og undervisning i håndtering af kroniske smerter, og her er det altafgørende, at sundhedsvæsenet og socialsektoren arbejder sammen om en fælles indsats over for de borgere, der lider af kroniske smerter.

Prøv DenOffentlige

DenOffentlige får ingen mediestøtte og er stadig gratis for for vores 100.000 læsere. 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

- Det er gratis 

Et mere formaliseret og systematiseret samarbejde mellem sundhedsvæsenet og kommunerne er nødvendigt, hvis vi skal undgå misforståelser, som f.eks. tilfælde, hvor en borger bliver behandlet med korttidsvirkende morfin på grund af kroniske smerter, hvilket betyder, at borgeren ikke må køre bil. Borgeren er samtidig afhængig af at køre bil for at komme på arbejde eller i arbejdsprøvning. Hvordan sikrer sektorerne, at borgeren både bliver behandlet for sine kroniske smerter og kan passe sit arbejde?

Patienter føler sig misforstået
Undersøgelser viser, at både det sundheds- og socialfaglige personale generelt ikke ved nok om kroniske smerter og behandling af disse, og at den manglende viden er medvirkende årsag til at fastholde borgerne i onde cirkler. Samtidig føler borgere med kroniske smerter sig ofte mistænkeliggjort og misforstået.

Det giver dårlig trivsel, og en sådan situation kan medføre, at sagsbehandleren i jobcentret misforstår borgeren og tror, at den borger, der bliver behandlet med antidepressiv medicin for sine kroniske smerter, lider af en depression. Konsekvensen er, at den rigtige indsats til borgerne bliver forsinket, smerterne bliver værre og borgeren føler sig misforstået.

Fra forskningen ved vi også, at det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde gør en forskel. Kun med et indgående kendskab og tillid til hinandens kompetencer på tværs af sektorer, kan vi øge de smerteramte

borgeres evne til at ”mestre” smerterne og eget liv – forudsætningen for – at borgere med kroniske smerter kan få en velfungerende og sammenhængende dagligdag.

Artiklen har været bragt i Magasinet Pleje den 20. januar 2017. 

COKs nye grunduddannelse i håndtering af kronisk smerte i rehabilitering.

Emneord: Kronisk syge, Kronisk sygdom, Kroniske smerter, COK, Bjarne Richter Bjelke, 010217
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompetence...
Aktivitet: Artikler: 67 | Events: 4 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 06.04.17 Infrastruktur
  Generalforsamling: Regioner klar med ny kurs for sundhedsvæsnet

  Regionerne vil tage ansvar for den samlede sundhedsindsats, lyder det i et nyt udspil, som formand Bent Hansen præsenterer i dag på Danske Regioners generalforsamling. Hent udspillet her.

 • 23.03.17 Velfærd
  Ny rapport: Vores kroniske sygdomme presser kommunekasserne

  Siden 2007 er antallet af kroniske syge og multisyge steget voldsomt. En ny rapport fra Region Hovedstaden viser, at udover de menneskelige omkostninger, så belaster de kroniske sygdomme især kommunernes økonomi.

 • 21.02.17 Ledelse
  Skoleledelse: Behov for målrettet uddannelse

  En COK-undersøgelse peger på, at skoleledernes kerneopgaver har forandret sig så meget, at behovet for at få styrket deres kompetencer peger i flere retninger. En ny og mere praksisnær skolelederuddannelse er i støbeskeen, siger Claus Hjortdal.

 • 16.01.17 Ledelse
  Ny bog om distribueret ledelse: Ingen leder står alene

  Formelle ledere kan ikke tage ansvar for hver eneste handling i en kompleks organisation. Derfor distribueres ledelse i stor stil til medarbejderne, påpeger konsulent i COK,Mai-Britt Herløv Petersen og Susanne Ploug Sørensen i ny bog om emnet.

 • 22.08.16 Velfærd
  Samskabelse - svaret på alt?

  Konference om samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige spørger: Hvad er op og ned i samarbejdsmodellerne? Er samskabelse svaret på alt? Hvilken værdi giver samskabelse for kommune, de frivillige og ikke mindst de borgere, som er i fokus?

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige