COK

COK

Lyskær 3e, 1. sal, 2730 Herlev

Telefon: 40542114 Website: www.cok.dk E-mail:

COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompetencetilbud for politikere, ledere og medarbejdere, der fører til ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i den enkelte kommune og på tværs af kommunegrænser.

Som kommunernes kompetencecenter i forening skaber COK sammenhæng mellem kompetencebehov og praksisnære færdigheder for alle personalegrupper i den kommunale sektor. Netop nu understøtter COK velfærdsreformer på social-, skole- og beskæftigelsesområderne.

COK har kontorer i Aalborg, Aarhus, Vejen, Odense, Næstved og Herlev med i alt cirka 70 medarbejdere.

 

Blogs

Artikler

 • Grovskitse til en fagligt centreret skoleledelsesfunktion
  24.04.17 Velfærd

  De kommende måneder skal Ledelseskommissionen forsøge at komme med et svar på, hvordan vi får bedre offentlige ledere. Skoleledelse er et eksempel på en ledelsesdisciplin, som kvaliteten af et velfærdsområde er dybt afhængig af.

 • Frivillige løser kerneopgaver
  20.04.17 Ledelse

  En rundspørge fra COK om brugen af frivillige i landets kommuner viser ny tendens: De frivillige står ikke længere kun for hyggeopgaver og socialt samvær. De indgår nu i løsningen af kommunale kerneopgaver. Det stiller nye krav til ledelsesopgaven.

 • Hjemmelavet Vorbasse-model gav ejerskab til vejlederopgaven
  10.04.17 Velfærd

  Skoleleder Torben Precht Jensen fra Vorbasse Skole så et behov for en fælles forståelse for vejledning i læringsmålsstyret undervisning. COK hjalp dem frem til en model, der virkede.

 • Styrket borgerkontakt giver glade medarbejdere og tilfredse borgere
  06.04.17 Velfærd

  Medarbejderne fra Borgerservice i Assens Kommune har været på et forløb i Styrket Borgerkontakt for at gøre dem endnu bedre i stand til at se borgernes behov. Her er de blevet trænet i, hvordan de altid optræder imødekommende overfor borgerne.

 • Plejepersonale har berøringsangst overfor emnet 'seksualitet'
  02.04.17 Velfærd

  Når det kommer til mennesker med handicap og deres seksualitet, kan plejepersonale have svært ved at give råd og vejledning, oplever Marianne Gutte, chefkonsulent hos COK.

 • Undersøgelse: Omfanget af borgerinddragelse vokser
  02.04.17 Velfærd

  Borgere og virksomheder i bliver i højere grad inddraget i sagsbehandlingen på teknik-og miljøområdet, viser COK-undersøgelse. Men der er også behov for, at ledere og sagsbehandlere i kommunerne sikrer, at de udsatte borgere bliver hørt.

 • Hvorfor distribueret ledelse?
  23.03.17 Ledelse

  Det er ofte dine medarbejdere, der styrer projekter, organiserer samarbejder eller leder processer, men det er stadig dit ansvar, at opgaverne bliver løst. Læs om, hvordan du sikrer dette med distribueret ledelse.

 • Ny COK-undersøgelse: Tværfaglighed er en hård nød
  14.03.17 Ledelse

  COK har netop gennemført en undersøgelse blandt knap 1.100 ledere og medarbejdere på Teknik og Miljø-området i landets kommuner. Undersøgelsen viser, at medarbejdere og ledere især er udfordret, når de skal samarbejde tværfagligt.

 • Fleksjobbere vil have lige vilkår for uddannelse
  23.02.17 Velfærd

  Vi har lige så meget behov for efter- og videreuddannelse, som vores kollegaer har, lyder det fra fleksjobbere, der har sat sig på skolebænken med hjælp fra HK.

 • Behov for mere viden om kroniske smerter
  31.01.17 Velfærd

  Hvis vi skal lykkes med at hjælpe borgere med kroniske smerter til øget trivsel og livskvalitet, er det afgørende, at både det sundheds- og socialfaglige personale får mere viden om, hvordan de skal håndtere borgere med kroniske smerter.

 • Service er mere end hurtig sagsbehandling
  27.01.17

  Formålet med servicemålsaftalen er at sikre en effektiv sagsbehandling i tæt samspil med virksomheder og borgere. Men kommuner skal passe på ikke at fokusere på tid alene, for god service handler også om dialog og sparring.

 • Det kræver tillid at lede professionelle læringsfællesskaber
  19.01.17 Ledelse

  Læringsledelse er helt centralt for det professionelle læringsfællesskab på skoleområdet – både i forhold til elevernes læring og trivsel og teamets egen læring. Det er erfaringen fra 13 kommunale lederseminarer, COK har gennemført i efteråret.

 • Uformel - og ofte ikke anerkendt - ledelse
  13.01.17 Ledelse

  Nye stillingsbetegnelser som koordinator, teamleder, projektleder og tovholder er nye medarbejderroller, hvor medarbejderne befinder sig i en gråzone mellem at være medarbejder og leder. Hvilken autoritet eller hvilket mandat har den uformelle leder?

 • Effektstyring af folkeskolen?
  19.12.16 Velfærd

  Med det nye regeringsgrundlag er der for første gang lagt op til effektbaseret, økonomisk styring i folkeskolen. Regeringen vil afsætte en pulje på 500 mio., som skal tilskynde skoler til en bedre indsats overfor de fagligt svageste elever.

 • Kommende kommunomer: "Vi lærer at sætte borgeren i fokus"
  08.12.16 Velfærd

  Katrine Hjortdahl Jensen og Majken Havtorn har begge fået opgraderet deres kendskab til lovgivningen på beskæftigelsesområdet og lært nye værktøjer inden for kommunikation og konflikthåndtering.

 • Kunsten at kontere ledige rigtigt
  09.11.16 Infrastruktur

  Det har de tjek på i Drift og Understøtning i Fredericia Kommune efter en kursusdag i fælles forståelse for beskæftigelsesområdet med nye værktøjer til at finde de rigtige informationer, så bogføringen er korrekt, og refusionen kommer i hus.

 • Efteruddannelse bør tage afsæt i kerneopgaven
  03.11.16 Ledelse

  Den eksisterende måde at tænke kompetenceudvikling på er alt for tilfældig.

 • Driftlederuddannelsen: Ledere sender "plejer" på pension
  01.11.16 Ledelse

  Driftsledere er begejstrede for den lovpligtige uddannelse til jobbet, som er lidt af et kinderæg med både jura, ledelse og teknisk drift. Mød to ledere, der har taget ansvar for opgaven efter uddannelsen.

 • Husk mennesket i misbrugsindsatsen
  12.10.16 Velfærd

  Det er et af hovedbudskaberne fra Steen Guldager, som underviser på et COK-kursus i misbrug og psykiske lidelser. Og det var et budskab, der gik rent ind hos afdelingsleder Morten Pedersen fra Næstved Kommune.

 • Ledelse i kompleksitet: Forandring er ikke en rationel proces
  06.10.16 Ledelse

  Udvikling, bevægelse, innovation. Ønsket om forandring er til at få øje på i retorikken om organisation og ledelse. Men gennem hvilke mekanismer sker egentlig forandring i menneskelige fællesskaber?

 • Fleksjobbere har også brug for videreuddannelse
  29.09.16 Velfærd

  Som fleksjobber på netsat tid er det svært at få relevant videreuddannelse. Derfor tog Gitte Møller Pedersen, der arbejder som fleksjobber i Region Nordjylland, initiativ til at få Kommunomuddannelsen tilpasset fleksjobbere gennem COK.

 • Kompleksitet er tæt forbundet til magtrelationer
  21.09.16 Ledelse

  Ledelse i kompleksitet: Når ledere oplever deres virkelighed som kompleks, hvad er så på spil - hvad presser dem? Denne artikel vil pege på, at ”magt” er et centralt begreb, når det kommer til at forstå kompleksitet.

 • Ledelse i kompleksitet: Brug din dømmekraft
  15.09.16 Ledelse

  Der er en stigende erkendelse af ledelse som en kompleks disciplin. Afdelingschef i COK med ansvar for strategi og ledelse, Pernille Thorup, giver her et indblik i kompleksitetsvidenskaberne og i, hvordan du bedst leder i kompleksiteten.

 • Kompleksitet - når virkeligheden overhaler indenom
  06.09.16 Ledelse

  Kompleksitet har igennem en årrække været på alles læber, når der tales om ledelse. Man hører sætninger som: ”Dygtig ledelse handler om evnen til at oversætte kompleksitet”. Men hvad er kompleksitet egentlig - og hvordan håndterer man den?

 • Faglig ledelse - uden gulerod eller pisk
  30.08.16 Ledelse

  Som faglig leder uden formelt personaleansvar står du ofte i et ledelsesrum uden de grundlæggende redskaber til at lede. Hvordan løser du dine ledelsesopgaver og motiverer dine medarbejdere, når du hverken har pisk eller gulerod at gøre godt med?

 • Læreres og pædagogers læring skal i centrum
  23.08.16 Ledelse

  Tre år efter skolereformen: Nu skal lærere og pædagogers læring i centrum. Udviklingen af elevernes læring går gennem ledelsen af de lærende lærere og pædagoger.

 • Ledelse er rodet og uforudsigelig
  17.08.16 Ledelse

  I artikelserien 'Ledelse i kompleksitet' sætter chefkonsulent i COK, Karina Solsø, fokus på, hvordan ledere som grundpræmis må navigere i en kompleks virkelighed med mange modsatrettede interesser.

Navne

 • Hanne Bak Lumholt ny direktør i COK
  16.08.16 Ledelse

  1. august satte Hanne Bak Lumholt sig i direktørstolen i COK. Hun kommer fra en stilling som afdelingschef i KL og har et bredt kendskab til kommunale opgaver.

Cases

Arrangementer

Pressemeddelelser

 • Kommunalpolitikerne skal kunne spejle sig i COKs politikeraktiviteter
  07.04.17 Politik

  Thomas Nymann Nielsen er Politikerakademiets nye mand ved roret. Her svarer han på, hvad politikerne efterspørger lige nu, og hvad politikerforløb i den kommende valgperiode vil handle om.

 • Konference: At være leder i et demokrati i bevægelse
  07.03.17 Ledelse

  Krav om vækst, udvikling og forandring er et grundvilkår i fremtidens kommunale selvstyre. Konferencen Chef i Teknik og Miljø 2017 stiller derfor skarpt på ledelsesopgaven i det moderne demokrati.

 • Skoleledelse: Behov for målrettet uddannelse
  21.02.17 Ledelse

  En COK-undersøgelse peger på, at skoleledernes kerneopgaver har forandret sig så meget, at behovet for at få styrket deres kompetencer peger i flere retninger. En ny og mere praksisnær skolelederuddannelse er i støbeskeen, siger Claus Hjortdal.

 • Ny bog om distribueret ledelse: Ingen leder står alene
  16.01.17 Ledelse

  Formelle ledere kan ikke tage ansvar for hver eneste handling i en kompleks organisation. Derfor distribueres ledelse i stor stil til medarbejderne, påpeger konsulent i COK,Mai-Britt Herløv Petersen og Susanne Ploug Sørensen i ny bog om emnet.

 • Konference: Data og resultatstyring i skolen
  13.10.16 Velfærd

  I forbindelse med skolereformen er der for alvor kommet fokus på elevernes læringsresultater. Skolerne bliver målt på evnen til at opnå de opstillede resultater både i forhold til elevernes trivsel og faglige udvikling.

 • Myndighed med momentum skaber bedre sagsbehandling
  10.10.16 Velfærd

  Kvaliteten i udøvelsen af myndighed på området for børn og unge har været i fokus længe, både i lovgivningen og i tiltag, der skal forbedre praksis, blandt andet kompetenceudvikling.

 • Behov for tværfaglig uddannelse i smertebehandling
  05.10.16 Velfærd

  Forskning viser, at behandlingen af mennesker med kroniske smerter skal indrettes som tværfaglig behandling. Manglende viden om smertebehandling er med til at fastholde patienterne i onde cirkler. Det skal ny COK-uddannelse råde bod på.

 • Samskabelse: Playmakeren og Fælles-skaberen inviterer til temadag
  27.09.16 Velfærd

  Skanderborg Kommune og Holbæk Kommune deler ud af deres viden om og erfaringer med at mobilisere og gentænke ”konsulentmusklen”, som et vigtigt redskab til at finde nye bud og løsninger på bæredygtig kommunal velfærd på COK-KL-temadag.

 • COK er kommunernes eget kompetencecenter
  12.09.16 Velfærd

  Udviklingen i den offentlige sektor forandrer kerneopgaven i disse år og betyder, at både ledere og medarbejdere skal ændre rutiner og mindset. Det kræver både en faglig og kulturel omstilling, som skaber behov for kompetenceudvikling.

 • Samskabelse - svaret på alt?
  22.08.16 Velfærd

  Konference om samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige spørger: Hvad er op og ned i samarbejdsmodellerne? Er samskabelse svaret på alt? Hvilken værdi giver samskabelse for kommune, de frivillige og ikke mindst de borgere, som er i fokus?

 • Hvor er lederne udfordrede?
  17.08.16 Ledelse

  I en rundspørge blandt 42 kommunale ledere i beskæftigelsesindsatsen i 39 forskellige kommuner har COK før sommerferien spurgt, hvilke områder der udfordrer medarbejderne mest, og hvor der er størst behov for at styrke deres kompetencer.

 • Silokultur bremser socialt arbejde
  10.02.15 Velfærd

  Samarbejdet i de kommunale forvaltninger fungerer ikke ordentligt på socialområdet, viser en spørgeundersøgelse blandt ledere og medarbejdere. Silokulturer, tidspres og en uklar rollefordeling betyder, at samarbejdet nedprioriteres i hverdagen.

Kontaktpersoner

 • Jes Vitting