Danmarks første PhD om tillid og kontrol: Topstyring er ødelæggende

Den første danske PhD om tillidsbaseret styring og ledelse sender en kanonkugle direkte ind på lukkede ledelsesgange, der spyer styrings- og kontrol-redskaber ud over offentligt ansatte. Tina Øllgaard Bentzen har studeret hvordan Københavns kommunes tillidsreform fra 2012 er gennemført.

"Vi skal tænke langt mere i tidlig inddragelse og samskabelse af kontrolsystemer i den offentlige sektor. Nok er der mange steder en udmærket høringskultur, hvor medarbejderne får mulighed for at ytre sig, når et færdigt kontrolssystem præsenteres.  Men  der er brug for inddragelse langt tidligere. Der er brug for et mere seriøst fokus på hvilken virkelighed og udfordringer kontrolsystemet skal understøtte. Vi skal flytte fokus fra hvordan medarbejderen understøtter kontrolsystemerne, til hvordan kontrolsystemerne kan understøtte medarbejderens møde med borgeren."

FØLG UDVIKLINGEN - FÅ vores gratis nyhedsbrev

30 år med moderniseringer

Ved et gensyn 30 år efter Moderniseringsprogrammets tilblivelse, er ligheden med nutidige forsøg på at reformere, effektivisere og modernisere den offentlige sektor skræmmende. Store dele kunne være skrevet i dag.

Læs mere her

Det mener PhD Tina Øllgaard Bentzen, der netop har forsvaret sin afhandling på Roskilde Universitet. De sidste år har hun med afsæt i Københavns Kommune forsket i tillidsbaseret styring i offentlige organisationer.
 
Tilliden til ledelsen eller henvisning til at tjeklisten er fulgt skaber vished om opbakning hvis der sker fejl. Det  er et spørgsmål om at bruge de to redskaber parallelt og således dosere kontrol og hierarki til de situationer, hvor det er nødvendigt og ikke anvende det hele vejen rundt, mener Tina Øllgaard Bentzen. 

"I København har denne indsigt ført til, at man fortsat har kontrol, men at den skabes på en helt anden måde. I stedet for at forvaltningens specialister på egen hånd laver ny styring ud fra politisk-administrative  hensyn inddrages institutionerne. Alternativer undersøges og der eksperimenteres inden det rulles ud over det hele: Forvaltningsmedarbejdere  går ud på institutionerne og laver små pilotforsøg. På den måde kommer der involvering og ejerskab i styringen og tillid mellem niveauerne opstår."

Hun ser nogle store og nu og da svære forandringer i nøgleaktørernes forskellige roller i det offentlige når den tillidsbaserede tilgang indføres. 

FØLG UDVIKLINGEN - FÅ vores gratis nyhedsbrev

"Samarbejdsudvalg og tillidsfolk skal lære at tage ansvar for mindre behagelige beslutninger. Forvaltningen og lederne skal vænne sig til mere at være facilitatorer end dirigenter og kontrollanter. Den engagerede fagprofessionelle skal se sig som en del af noget større, hvor andre faggrupper spiller med," påpeger hun.

Tina Bentzen blev ved forsvaret spurgt om man kan overføre tillidsrelationen mellem forvaltning og institution til at blive brugt også mellem medarbejder og  borger.

"Undervejs i forskningsprojektet har jeg flere gange tænkt tanken og set tegn på at forvaltningens tillid til institutionen og lederens til medarbejderen kan brede sig borgeren," svarede hun.

 I en artikel her på DenOffentlige har den nyudnævnte PhD delt sin forskning, og påpegede længe før Kora rapporten om resultatbaseret styring, at der er behov for et opgør med topstyrede modeller, der udvikles uden om medarbejderne.

"Det er helt centralt, at vi i designet af offentlig styring inddrager medarbejderne som en helt afgørende del af ligningen. Vi kan få nok så fine systemer og modeller udviklet af konsulentfirmaer og eksperter, men hvis ikke systemerne giver mening hos den ansatte – ja, så daler motivationen, tilliden undergraves og i værste fald opstår modstand og træghed i implementeringen," skrev hun i artiklen "Der er brug for parterapi mellem tillid og kontrol".
 

FØLG UDVIKLINGEN - FÅ vores gratis nyhedsbrev
(Artiklen er udgivet første gang 8. juni 2016)
 
Emneord: NPM, RBS, Resultatbaseret styring, Offentlige ledelse, Ledelse og styring, PHD, Tina Øllgaard Bentzen, Henrik Hjortdal, Tillidsreformen, Kampen mellem tillid og kontrol, Mere tillid og mindre kontrol, Tillidsreform, Kontrolsamfund, RUC, Københavns Kommune, Ledelsesavisen, Ledelsesavisen nr. 3, Uge 32, Forskning, Julen16, 2017
Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse & Styring på DenOffentlige.dk FORUM for fremtidens offentlige ledelse og styring har eksisteret siden 2008. Det er et upolitisk, åbent og bredt sammensat socialt netværk - en kreativ tænketank, der opsøger og sætter ord på nye...
Aktivitet: Artikler: 70 | Kompetenceområder: 6

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Kommentarer
 • 27.09.16 Ellen Mosekjær
  Faglighed og tillid

  Heldigvis høres igen bevidsthed om, at faglighed også er væsentligt på ledelses niveau og min påstand her er, at netop fravær af faglighed har været med til at øge underminere tilliden. Når du som leder har en faglighed på samme område som medarbejderne og underliggende ledelsesniveau, vil det give en bredere dialog med både fagpersonerne og underliggende faglige lederlag.

 • 06.08.16 Adfærds konsulent. EQ Dorte Erlingsson
  Hvad er tillid og hvordan lever man den

  https://www.linkedin.com/pulse/verdenslederm%C3%B8det-i-davos-er-forbillede-odense-vil-p%C3%A5-erlingsson-dk?trk=prof-post

  Adfærds konsulent. EQ. Dorte Erlingsson. Det personlige lederskab! >>selvledelse<<
  Bliv en visionær person. Forandrings ledelse er ikke, hvad man lære med IQ.
  Det er noget man er med EQ (din indre GPS) for at leve forandringen.Der i ligger tilliden!
  Det der var rigtig i dag, kan være forkert i morgen og omvendt.
  Men hvordan og hvorfor?
  Når vi taler HRD må vi lære at gøre os selv undværlig. Man skal ikke forstå livet, det der står i biblen er, at det du søger vil du finde i din egen proces, for livet kan ikke forstås, det skal leves (opleves) for at give forståelse. Styrk og lev din intuition
  En diagnose på stress er alt det mennesket ikke når af sig eget.
  Men man har skabt et system, velfærdssamfund og ledelseskultur, hvor man tage valg og beslutninger som påvirker andre mennesker, det stresser dem, fordi de ikke passer ind i deres liv.
  Det gør mennesker syge.
  Begynder her. http://stressforeningen.dk/om-stress/fakta-om-stress/stress-i-tal
  Vi mennesker er det destruktivtænkende og derfor handler destruktiv og det sidder vi i konsikvensen af.
  Hele verden bygger på mistillid og det, er det vores værdier er bygget op om.
  Hvordan det hænger sammen, kræver en del indsigt, men vi ved alt,(kan google alt) men spørgsmålet er, om man lever det man ved?

 • 08.06.16 Martin Madsen
  Tillid og styring - et perspektiv i fremdrift

  Flere har fokus på styring og tillid i det offentlige. Der har fra flere fagligheder været opråb om, at New Puplic Management paradigmet har sat faglighed og professionalisme på prøve. I denne sammenhæng er det værd at nævne, at Michael Christensen (ligeledes fra Roskilde universitet) har forsvaret sin Ph.d.- afhandling ’Tillid på trods i socialt arbejde med børn og unge i udsatte positioner’ i januar 2016, hvor Christensen undersøger konsekvenserne af New Puplic Management paradigmet for socialrådgiverne, der arbejder i forvaltningerne, og de unge udsatte der møder systemet. Spændende læsning, der kan supplere Øllgaards perspektiver. Se mere på http://forskning.ruc.dk/site/da/persons/michael-christensen(7be9f4e4-d534-479c-b843-5fb1111f3b4e).html

 • 08.06.16 Jakob Spange
  Mere tillid - mindre kontrol = mindre Dem og os

  Missionen er klar!! Vi kæmper for mere Tillid - mindre Kontrol = Mindre Dem-og-os.
  Vi er bekymret for I hvilken retning Danmark bevæger sig.
  Der er historisk lav tillid til politkerne og EU har mangledne opbakning.
  Der er mistillid til offentlige systemer.
  Kampagne: Vi gør Danmark #tillidsbar gør opmærksom på Danmarks unikke dna - tillid.
  Vi tror på vi hver især kan gøre en lille forskel og gøre denne verden en smule mere tillids-bar. Vi sætter folk i bås, som aldrig før og vores relationer er til salg. Det betyder ikke, at vi skal ignorere forskelle, men at vi skal lære af dem. Frihed, frivillighed, ejerskab og ikke mindst tillid er grundstenen for, at vi skaber udvikling i vores samfund. Vi skal have modet til, at give slip og lade os skabe i fællesskaber og løse flere fælles udfordringer, som Danmark har lige nu og i fremtiden. Vi tillidsficerer hinanden og andre. Vi sætter mennesket i centrum, fordi det betaler sig på den menneskelige bundlinje. Derfor støtter vi op omkring socialt iværksætteri og konkrete tiltag, som får mennesker på kanten af samfundet i beskæftigelse. På den måde mindskes ensomhed og stigmatisering.
  Se mere på Facebook:https://www.facebook.com/groups/1693499880926942/

 • 07.06.16 Anders Ganer
  Tillid OG kontrol, tak!

  Det er ikke et spørgsmål om tillid ELLER kontrol. De to elementer skal gå hånd i hånd. Manglende kontrol kan jo også være et udtryk for manglende opmærksomhed, og den går ikke i en moderne organisation.

  Og her er vi ved kernen, som det jo også fremgår af rapporten. Medarbejderne skal inddrages, for at det giver mening.

  Men hvorfor ikke bruge det store lag af mellemledere, som jo reelt er den gruppe der har "fingeren på pulsen". Det er svært at inddrage mange tusinde medarbejdere, men de fleste offentlige myndigheder kan udmærket inddrage laget af enhedschefer eller institutionsledere. Det er ofte dem, der ved hvor skoen trykker. Uanset om det er meningsløse målinger eller helt urealistiske mål.

  Det behøver slet forhindre gode ideer og forslag fra de menige medarbejdere. Men hvordan innovation fremmes i en offentlig virksomhed, er jo en helt anden sag...


 • 06.06.16 Vagn Jørgensen
  Mere ny forskning om samme emne

  I januar 2016 forsvarede Maria Falk Mikkelsen sin ph.d.-afhandling på Aarhus Universitet "Effects of Managers on Public Service Performance". Afhandlingen peger på udførelsen af styring og kontrol som afgørende for bedre offentlig service. Værd at læse!

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige