Et kvart århundrede med EU’s grønne blomst

Det ser måske ikke ud af meget, det mælkebøttelignende grønne og blå logo. Men i 25 år har EU’s miljømærke Blomsten drevet det globale marked i en mere bæredygtig retning og samtidig gjort det lettere at være miljøvenlig forbruger og indkøber.

Princippet er enkelt nok: Det handler om at gøre det nemt for den offentlige indkøber og forbrugeren at vælge grønt, når toiletpapir, elektronik og rengøringsmidler købes ind. Produkter, der er blandt de mest bæredygtige i klassen, kan gøre sig fortjent til EU-Blomsten, og alt fra vaskeklude til vandrehjem er blandt de 40.000 varer og tjenester i EU, der har fået en Blomsten-certificering.


Danmark har været med i alle 25 år og har gødet jorden for, at Blomsten er blevet en bred, frivillig og troværdig mærkningsordning, som forbrugere kan stole på. Og forbrugerne har nu for alvor taget mærket til sig. I 2010 kendte 29 % af danskerne Blomsten, mens tallet i 2016 var steget til 44 %.

Bæredygtighed i bred forstand
Det er naturligvis altafgørende, at indkøbere og forbrugere kan stole på, at mærket betyder maksimal miljøvenlighed. Derfor vurderes miljøpåvirkningen på hele det Blomst-mærkede produkts rejse, fra råmateriale til det kasseres af slutbrugeren. Det sikrer, at miljøbelastningen ikke skubbes fra en fase til en anden, eksempelvis fra produktion til forbrug, for at skjule den reelle miljøbelastning, forklarer Lisbeth Engel Hansen fra Miljømærkning Danmark:

”Produkter med EU-Blomsten lever op til skrappe miljøkrav i alle relevante faser af produktets livscyklus. Herved mindskes det samlede aftryk på miljø og klima. Der er derfor krav til f.eks. energiforbruget ved produktion af papirprodukter, eller til hvor meget el det kræver at bruge sine elektriske og elektroniske produkter. Derudover er der skrappe krav til kemikalier til gavn for både miljøet, dem, der fremstiller de miljømærkede produkter, og dem, der skal anvende dem.”

Selvom mærket er fyldt et kvart århundrede, er kriterierne fulgt med markedets udvikling. Kravene revideres løbende, så de hele tiden er på forkant med, hvad producenterne kan levere. Når der sælges flere varer med Blomsten, bliver det billigere og nemmere for producenterne at producere bæredygtigt, og så kan kravene skærpes yderligere og være med til at bane vejen for mere bæredygtighed på det konventionelle marked.

Fælles standarder
En del af fidusen ved et fælleseuropæisk miljømærke er, at det fastsætter en fælles standard, som indkøberne og producenterne nemt kan navigere efter. Derfor har mærket også betydning uden for EU’s grænser, fortæller Lisbeth Engel Hansen fra Miljømærkning Danmark:


”Branchen har anset EU-Blomsten som en god og nem måde at arbejde med miljø på. Det betyder også, at producenter andre steder i verden, herunder også i Asien, nu kan levere produkter, som lever op til EU-Blomstens miljøkrav.”

EU-Blomsten er med sine 25 år altså stadig en vigtig spiller i arbejdet for et bedre miljø og klima og for en europæisk omstilling til større miljømæssig bæredygtighed. Og som både offentlig indkøber og forbruger kan man trygt navigere efter det grønne og blå symbol. Ved at lægge EU-Blomsten i indkøbskurven skåner man natur og miljø, passer på egen og andres sundhed, sparer på jordens ressourcer og viser omtanke for fremtidens klima. Og det helt uden, at man behøver at sætte sig ind i komplicerede miljøproblematikker og lange varekæders fodaftryk.

Bedre for miljøet. Bedre for dig.
EU-Blomsten er sammen med Svanemærket Danmarks officielle miljømærker. De gør det enkelt for dig at vælge de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

Målet med miljømærkerne er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

I Danmark er det Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for EU-Blomsten og Svanemærket.

Emneord: Forum for Bæredygtige Indkøb, OPS, Offentligt privat samarbejde, Nøglehulsmærket, Miljømærkning, Lisbeth Engel Hansen, Miljømærkning Danmark, Forbrugertillid, Bæredygtig udvikling, Indkøbsaftaler, 080617
Sekretariat for Grønne Indkøb på DenOffentlige.dk Sekretariat for Grønne Indkøb betjener Forum for Bæredygtige Indkøb samt Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Forum for Bæredygtige Indkøb er nedsat af miljøministeren for at fremme det mi...
Aktivitet: Artikler: 22 | Events: 3 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 10.11.17 Bæredygtighed
  3R Kontor vinder Grøn Indkøbspris 2017

  Torsdag uddeltes Grøn Indkøbspris ved konferencen Grønne Indkøb i Politik og Praksis. Prisen gik til 3R Kontor. 3R har udmærket sig ved at fremme et marked for genanvendte møbler for offentlige og private indkøbere og skabe fokus på cirkulær økonomi.

 • 08.11.17 Politik
  Erhvervsministeren vil fremme ansvarlige offentlige indkøb

  Hvis den offentlige sektor skal blive bedre til at lave ansvarlige offentlige indkøb, skal der gøres op med uklare krav til leverandørerne. Erhvervsministeren er nu gået i dialog med KL om at igangsætte en række initiativer på området.

 • 25.10.17 Velfærd
  DI: Tiltrængt fokus på borgernes frie valg

  Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til at styrke og udvide borgernes frie valg. DI er tilfredse med, at regeringen skærper fokus på borgernes frie valg, som på flere områder i dag ikke fungerer godt nok.

 • 25.10.17 Infrastruktur
  Ny rapport: Letbanen bliver hovedstadens største vækstmotor

  32 mia. kroner i private investeringer, 36.500 nye arbejdspladser og 32.000 nye borgere. Nye tal peger på, at Hovedstadens Letbane forventes at blive en endnu bedre investering end først antaget, når den er anlagt i de Københavnske omegnskommuner.

 • 05.10.17 Politik
  Nye regler skal forebygge konkurser i hjemmeplejen

  Retvisende priser, lovkrav om beredskabsplaner og et styrket samarbejde mellem kommuner og private hjemmeplejefirmaer. Det er nogle af de initiativer, som skal være med til at forebygge konkurser i hjemmeplejen. Hent aftalen her.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige