Falck klager over ambulanceudbud i Region Syddanmark

Falck ønsker at få en vurdering fra Klagenævnet for Udbud af udbudsresultatet i Region Syddanmark og har derfor indleveret en klage til nævnet

Falck er uforstående over for, at selskabet og dets medarbejdere ikke får højere karakterer for leveringssikkerhed og kvalitet i det resultat af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark, som blev offentliggjort i sidste uge - ikke mindst i lyset af vurderingen fra udbud i andre regioner. Derfor har Falck valgt at indgive en klage og lade Klagenævnet for Udbud vurdere afgørelsen.

"Vi kan ikke være andet bekendt over for vores medarbejdere end at forsvare deres indsats og kompetencer samt kæmpe for deres arbejdspladser", siger Falcks redningsdirektør Lars Vester.

På trods af de åbenlyse soliditetsmæssige og operationelle forskelle blev Falck kun vurderet cirka 2,5% højere på kriteriet "Leveringssikkerhed" end det hollandske selskab BIOS, der vandt tre af de fire geografiske ambulanceområder i udbuddet. Samtidig blev Falcks leveringssikkerhed vurderet lavere end Responce, der vandt det fjerde område.

Disse vurderinger undrer Falck, som er verdens største internationale ambulanceleverandør med hundredevis af ambulancekontrakter verden over og en egenkapital på over 2,5 mia. kr i det bydende selskab.

Til sammenligning har BIOS og Responce hver kun én ambulancekontrakt og ret spinkle egenkapitaler.

I Region Syddanmark råder Falck over mere end 700 ambulancereddere, et fuldt udbygget stationsnetværk, velafprøvede IT-systemer med mere. Hverken BIOS, der fortrinsvis driver taxakørsel i Holland, eller det lille danske ambulanceselskab Responce har i sagens natur nogen form for organisation i regionen.

"På den baggrund har vi vanskeligt ved at forstå, at Falck ikke vurderes markant højere end de øvrige bydere", siger redningsdirektør Lars Vester.

Hvis Falck havde fået samme vurdering på "Leveringssikkerhed", som ved Region Midtjyllands lignende udbud for godt et halvt år siden, ville Falck alene på det grundlag have vundet samtlige fire områder i Region Syddanmark.

Også hvad angår kriteriet "Kvalitet" vækker karaktergivningen undren hos Falck. På en skala fra 0 til 5 har Falck fået karakteren 3,54, hvilket er cirka et halvt point højere end BIOS og cirka et halvt point lavere end Responce.

Eksempelvis hæfter Falck sig ved, at Responce har fået en højere karakter end Falck for kvaliteten af sit mandskab på trods af, at Responce naturligvis kun kan etablere en ambulancetjeneste i Region Syddanmark ved at forsøge at ansætte Falcks ambulancereddere.

"Samtlige vores reddere har de seneste fem år knoklet for at levere korte responstider i Region Syddanmark, og hvert år er det lykkedes at levere bedre responstider end krævet i den nuværende kontrakt med regionen. Dette bevis på høj kvalitet er slet ikke kommet til udtryk i karaktergivningen", siger Falcks regionsdirektør i Syddanmark, Niels Thorup.

Til sammenligning modtog Falcks eksisterende ambulancetjeneste på kriteriet kvalitet en karakter på 9,2 på en skala fra 0 til 10 ved Region Midtjyllands ambulanceudbud i december 2013.

Falck er bekendt med, at Klagenævnet for Udbud kun sjældent direkte tilsidesætter udbyderes subjektive skøn og vurderinger, men finder, at de foretagne vurderinger af kvalitet og leveringssikkerhed samlet står i så stor kontrast til de faktiske forhold på ambulanceområdet, at der ikke er anden udvej end at indgive en formel klage.

Falck overlader nu sagen til nævnet og har ikke yderligere kommentarer.

Emneord: Falck, Udbud, Ambulancekørsel, OPS, Responce, BIOS, Syddanmark, Klagenævnet for Udbud
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 924 | Events: 6 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Kommentarer
 • 24.12.14 Martin Hedegaard
  Overraskende

  Kan godt forstå at Falck er uforstående for dette.

  :-) Martin Hedegaard
  www.DinWellnessGuide.dk

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 28.02.17 Ledelse
  Indkøbere: Dialog er en gevinst for alle

  Dialogen mellem leverandører og indkøbere er vigtig for samarbejdet om den offentlige sektors indkøb, siger indkøbernes forening, IKA, efter kritik af foreningens Årskonference.

 • 07.02.17 Politik
  Lejeaftale om Arena Fyn er sandsynligvis i strid med reglerne

  Odense Kommunes tillægsaftale om brugsretten til Arena Fyn fra oktober 2013 er sandsynligvis i strid med reglerne om støtte, fortælle kommunen i en pressemeddelelse.

 • 07.02.17 Infrastruktur
  Helsingør bygger nyt stadion

  ”Det gamle stadion er udtjent og derfor har et stort flertal i byrådet besluttet sig for et nyt stadion på Gl. Hellebækvej, hvor det var vigtigt for os og en stor ambition, at der også bliver taget hensyn til andre idrætsgrene og områdets karakter," siger borgmester Benedikte Kiær.

 • 02.02.17 Ledelse
  DI får anerkendelse for debat om konkurser

  IKA, Foreningen af offentlige indkøbere, tildeler Dialogpris 2017 til Dansk Industri. Prisen går til DI for indsatsen med at fremme en konstruktiv dialog om, hvordan konkurser blandt private leverandører af hjemmepleje kan forebygges og håndteres bedst muligt.

 • 02.02.17 Infrastruktur
  Danmarks første OPP-psykiatri-sygehusbyggeri i Vejle står klar

  Team OPP og Region Syddanmark kan nu indvie det første offentlig-private psykiatri-sygehusbyggeri i Danmark. Byggeriet huser Psykiatrisk Afdeling Vejle samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle. De nye rammer skal løfte den psykiatriske behandling og bidrage til mere fysisk aktivitet, forebyggelse af tvang og mere inddragelse af patienten.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige