Folkeskolen har brug for nyt sammenhold

Lige nu skal rammerne for lærernes arbejde falde på plads i tydelige melodier rundt omkring i kommunerne. Og så skal der skabes et nyt sammenhold på tværs af lærere, ledelser, forvaltninger og politikere - måske skal politikerne tilbydes uddannelse?

Store forandringer kræver, at medarbejderne er med på vognen og motiverede. Det er velkendt ledelsesteori.

- Men det er nok lidt undervurderet, hvor stor en ledelsesopgave Danmarks skoleledere har op til implementeringen af den nye folkeskolereform, fortæller ledelseskonsulenterne Margrethe Gade og Kell Hartmann fra University College Sjælland.


Den store arbejdstidskonflikt i foråret 2013 har sat sine spor, og for lærerne har det konkret fx betydet usikkerhed om, hvor mange timer fysisk de skal være på skolen, og hvordan deres meget konkrete og praktiske arbejdsforhold skal være.

Vigtigt at finde klar melodi nu

- Det er altså ikke små ting, det handler om. Det griber ind i lærernes praktiske hverdag, og i fx hvordan de retter opgaver, forbereder sig og har forældrekontakt i aftentimerne. Derfor er det så vigtigt, at forvaltninger og skoleledelser finder en meget klar melodi og melder den tydeligt ud, så lærerne ved, hvor de står, og så energien og snakken dermed kan drejes mere mod, hvad visionerne og værdierne er med mere tilstedeværelse og stærkere teamsamarbejde på skolen, siger de to ledelseskonsulenter.

Kell Hartmann og Margrethe Gade oplever, at det er meget forskelligt, hvor langt kommuner og skoler er nået med at finde deres melodi, og at der kan være meget forskellige løsninger og splittede holdninger på tværs af både kommuner og imellem skoler og lærere indbyrdes.

Lederne skal involvere alle på skolen

Ledelseskonsulenterne peger på, at skolelederne har fået en stor og kompliceret ledelsesopgave, og at de ser mange eksempler på, at skolelederne har fået godt fat i de store udfordringer.

- Vi ser fx, at alle skolelederne i Roskilde og Slagelse er på større kompetenceudviklingsforløb, og at de er meget optaget af, hvordan der skabes nye rammer og retning, hvor alle medarbejderne er med ombord. Det er afgørende for, al læringsteori siger “ingen ledelse uden motiverede medarbejdere, og ingen medarbejdere uden motiverede ledelser”, pointerer Margrethe Gade og Kell Hartmann:

- Derfor skal ledelsesteamet på skolen tilrettelægge de videre udviklingsforløb, så alle grupper på skolen bliver involveret. Som eksempel ser vi gode resultater, når ledelserne ser de sociale relationer som en værdifuld ressource og finder nye måde at inddrage tillidsrepræsentanterne på i forandringsprocesserne.

Ledelseskonsulenterne foreslår også i det videre arbejde, at der kommer fokus på, hvordan forvaltningen understøtter udviklingen:

- Skolerne har brug for, at forvaltningerne bliver endnu bedre til at holde retning og koordinere, hvordan der skal prioriteres og skabes en rød tråd igennem de mange forskellige initiativer, som springer ud fra politikere, ministerier og interesseorganisationer.   

Skal politikere tilbydes uddannelse?

Margrethe Gade og Kell Hartmann glæder sig over den store interesse fra mange politikere for folkeskolen og for deres lyst til at sætte sig ind i mange forskellige områder.

Nogle gange er oplevelsen måske, at politikerne blander sig i for mange detaljer ud fra synspunkter og debatter i stedet for at tage afsæt i pædagogisk viden - fx i debatten om lektiecafeer - men hvorfor ikke gribe politikernes interesse på nye måder, spørger de to ledelseskonsulenter:

- Vi vil da finde det rigtig relevant at tilbyde skræddersyede forløb, hvor vi hjælper interesserede politikere og politiske udvalg i at øge deres viden og indsigt i nogle af de områder, som de interesserer sig meget for og har ansvar for. Jeg tror det for alle parter kunne være interessant at forsøge, foreslår Margrethe Gade og Kell Hartmann.

Yderligere oplysninger:

 

University College Sjælland på DenOffentlige.dk University College Sjælland er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. Vi er godt 600 medarbejdere, 7.500 fuldtidsstuderende og 3.400 i efteruddannelse....
Aktivitet: Artikler: 100 | Events: 5 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 24.05.17 Velfærd
  Fællesskabsforening skal skabe nyt liv i byrum

  Ikast-Brande Kommune vil i samarbejde med borgerne i Bording og lokale erhvervsdrivende etablere en ny fællesskabsforening. Foreningen skal medvirke til, at der kommer flere aktiviteter og nye traditioner i Bordings nye byrum. Projektet, som løber over de kommende fire år, støttes økonomisk af Realdania.

 • 09.05.17 Velfærd
  Verdenskendt professor holder børne- og ungdomskonference i Danmark

  En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme – professor Kenneth J. Gergen – er medarrangør, når Center for Skole og Læring, University College Sjælland i efteråret holder en stor konference om udsatte.

 • 08.05.17 Velfærd
  Aarhus største plejehjemsfirma går konkurs

  Aarhus Kommune gør alt for at hjælpe berørte borgere, efter at hjemmehjælpsfirmaet Hjemmehjælpen A/S er gået konkurs. Rådmand vil have speedet op på ældreministerens initiativer, som skal skabe større tryghed for de ældre.

 • 05.05.17 Velfærd
  Skolebørn finder narkolager i Otterup

  Elever fra en 3. klasse fandt et parti narko i buskads ved deres skole, oplyser Nordfyns Kommune i en pressemeddelelse. Glasset var delvist nedgravet og indeholdt et parti amfetamin.

 • 01.05.17 Velfærd
  Styrelse advarer psykiatrien: Indsats mod tvang går for langsom

  Den nye årsopgørelse for brug af tvang i psykiatrien viser, at det ikke går helt så hurtigt som forventet med at nedbringe brugen af tvang, samt at der er forskel i regionernes resultater. Hent årsopgørelsen her.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige