FSD Socialchefer i Danmark

FSD Socialchefer i Danmark

c/o Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

Telefon: 5536 2730 Website: socialchefforeningen.dk E-mail:

Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark blev etableret i 1913 under navnet ”Foreningen af Forsørgelsesinspektører og kommunale Afdelingschefer ved Forsørgelsesvæsenet”. Foreningens formål er i dag at samle kommunale chefer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i Danmark for at:
 
fremme gensidig faglig inspiration og erfaringsudveksling.
formidle og tage initiativ til samarbejde med relevante myndigheder, institutioner og organisationer på nationalt, regionalt og internationalt plan.
påvirke lovgivningen og udviklingen gennem afholdelse af årsmøder og konferencer, deltagelse i kommissionsarbejde, forskning, debatter m.v., herunder en aktiv og åben indsats i forhold til medierne.
 
Den væsentligste del af FSD´s arbejde foregår decentralt med udgangspunkt i foreningens fem regioner.

Blogs

Artikler

 • Allan Søgaard Larsen: Vi skal have en ny balance mellem styring og tillid
  11.10.17 Ledelse

  Mindre styring til fordel for et større ledelsesrum, benchlearning på et datadrevet grundlag og et eftersyn af MED-systemet. Sådan lyder de foreløbige overskrifter på ledelseskommissionens anbefalinger, hvis det står til formand Allan Søgaard Larsen.

 • Mål, målinger - og mening?
  21.11.16 Velfærd

  Giver det mening at måle på livskvalitet hos døende - og skaber resultatbaseret styring bedre og mere velfærd for pengene? Det var nogle af de spørgsmål, fire forskere tog livtag med på FSD’s årsmøde.

 • SFI-direktør: Vi skal have styr på begreberne, når vi taler målstyring
  05.11.16 Velfærd

  Vi kan, og vi skal måle os til velfærd. Men vi skal være mere klare i spyttet om, hvilke typer mål, vi taler om, og hvilke vi måler på mener Agi Csonka, direktør for Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

 • Helle Linnet tager to år til som formand
  31.10.16 Velfærd

  Helle Linnet blev genvalgt som landsformand for FSD på det nyligt afholdte årsmøde. I sin beretning gik hun blandt andet i rette med kritikken af jobcentrene og efterlyste en større fleksibilitet i lovgivningen på det specialiserede voksenområde.

 • Tag den tungeste rygsæk på og gå forrest
  31.10.16 Ledelse

  Kaos, kompleksitet og kærlighed. Det er tre af ingredienserne i ledelse af fremtidens velfærd, som lederne skal kunne håndtere, var budskaberne på FSD’s års møde fra to frontfigurer i ledelse: Ceremonimester Kim Kristensen og forsker Kristian Dahl.

 • FSD årsmøde: Tre ministre mødte ønsker om bedre samarbejde
  31.10.16 Politik

  Både social-, integrations- og beskæftigelsesområdet fik ministerbesøg på FSDs årsmøde. Debatten handlede om regelforenkling, færre procesmål og om behovet for viden om, hvad der virker.

 • Socialchefernes årsmøde: Kritik af jobcentrene forfejlet
  27.10.16 Velfærd

  Formand Helle Linnet gik i sin beretning blandt andet i brechen for medarbejderne i jobcentrene, som løbende er udsat for kritik.

Arrangementer

Pressemeddelelser