Granhøjen

Granhøjen

Blindestræde 1, 4300 Holbæk

Telefon: 5993 2301 Website: granhojen.dk/ E-mail:

Granhøjen er et af landet største botilbud for psykisk og socialt udsatte vokse. Granhøjen har cirka 150 beboere fordelt på en række selvstændigt fungerende botilbud og selvstændige boliger.

Granhøjen arbejder med et menneskesyn, der tager udgangspunkt i idéen om: - at alle mennesker har deres egen forståelse af verden og sig selv - at der findes mere end én måde at se tingene på - at problemer opstår i de menneskelige relationer, vi befinder os i - at beboeren er eksperten på sit eget liv og historie - at personalet er eksperter i at skabe samarbejde - at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har. Det er frivilligt at være på stedet og deltage i fællesskabet. Det tilstræbes, at beboerne indgår i fordelingen af ansvarsområder.

En vigtig del af filosofien på Granhøjen er beskæftigelse, der giver mening og identitet for den enkelte. Det er vigtigt, at borgere der er psykisk sårbare eller har nedsat funktionsevne får en koordineret indsats, så de udvikler sig med udgangspunkt i deres aktuelle funktionsniveau.
Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter har tilbud bestående af beskæftigelse, ressourceforløb og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Granhøjen samarbejder med en række socialøkonomiske virksomheder, og har derigennem opbygget en pallette af beskæftigelse lige fra pasning af dyr, butiksarbejde, håndværksarbejde, arbejde i landbrug, cafearbejde, kantinearbejde og medieproduktion. Se mere på www.nygaardenfrugt.dk eller www.hotelduvest.dk .

Granhøjen samarbeder med Skovhus Privathospital. Læs mere på www.skovhusprivathospital.dk .

Læs mere om Granhøjen på Granhøjens hjemmesiden www.granhøjen.dk .

Blogs

 • Konflikter skaber samarbejde
  11.01.17 Velfærd

  Personalet på bosteder skal lære, at bruge konflikter med beboere aktivt som en invitation til dialog og samarbejde. Ellers bliver det en personlig kamp, som tvinger personalet ud i brug af magtanvendelser og beboerne i at bruge vold og trusler.

 • Mere og bedre dokumentation af socialt arbejde
  22.11.16 Ledelse

  Vi skal have fokus på produktet i det sociale arbejde. Derfor skal dokumentationen af det sociale arbejde struktureres og opkvalificeres. Det handler ikke om mængden af dokumentation men tilrettelæggelsen af dokumentationen.

 • God ledelse er garant for kvalitet og faglighed på bosteder
  03.10.16 Velfærd

  Socialtilsynet skal sørge for, at rammerne og fagligheden er i orden på landets bosteder og blande sig mindre i hvordan, de enkelte bosteder vælger at tilrettelægge hverdagen. God ledelse og visitering burde være nok til at sikre kvaliteten.

 • Sig tingene som de er
  15.09.16 Velfærd

  Det mod og den ærlighed, som 50 yngre læger fornylig viste med deres kritik af børnepsykiatrien er forebilledlig. Jeg vil i min blog her forsøge at efterleve deres mod og ærlighed til at sige tingene, som de er. For ellers kan det være lige meget.