Jobcenter: Et fælles ledelsesrum skaber bedre resultater

Ledergruppe i Jobcenter Holstebro har på et to-dages forløb haft fokus på egen rolle og egne kompetencer i organisationen. Resultatet er et ændret syn på de mange udfordringer og fornyet energi og motivation.

Arbejdsmarkedschef i Holstebro Kommune, Søren Landkildehus, er overbevist om, at en professionel og enig ledelse er altafgørende, hvis Jobcenter Holstebro skal levere resultater. Flotte resultater forudsætter dygtige medarbejdere og tilfredse borgere.

Som vand i en ørken
”Det er vigtigt med en klar og enkel strategi, hvor medarbejderne oplever enighed og fællesskab om opgaven. Det forudsætter dog også fokus på det professionelle lederskab. Igennem forløbet er lederne vokset, hvilket igen har haft en positiv afsmitning på hele organisationen og medarbejderne. At afsætte tid og ressourcer til at gøre ledergruppen bedre blev modtaget som vand i en ørken,” fortæller Søren Landkildehus, der siden 2010 har været leder inden for beskæftigelsesindsatsen.

COK er redaktør for eget indhold

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

På forløbet har ledergruppen blandt andet beskæftiget sig med lederevaluering, investeringscases og hvordan den rigtige organisering kan levere resultater og trivsel samtidigt.

”Al erfaring viser, at en prioritering af førstelinjeledernes ledelsesrum er den mest betydningsfulde enkeltfaktor for at opnå gode resultater. En inddragelse af førstelinjelederne i strategiudviklingen som gjort i Holstebro optimerer på afgørende vis jobcenterets samlede muligheder for at lykkes med indsatserne,” tilføjer chefkonsulent Finn Borch fra COK.  

Udfordringer er en gave
Ifølge Søren Landkildehus har forløbet medført, at ledergruppen i Jobcenter Holstebro taler om ledelse i et nyt perspektiv hævet over den konkrete udfordring.

”Hvordan kommunikerer vi? Hvis vi omtaler de mange udfordringer som en gave frem for problemer, så kan udfordringerne være med til at skabe fornyet energi og kreativitet. Hvilke løsninger er mulige?,” påpeger arbejdsmarkedschefen, der kom til Holstebro Kommune i oktober sidste år.

Ledergruppen er rykket tættere sammen
Med forløbet er ledergruppen blevet tydeligere på, hvad ledergruppen er sammen, forklarer arbejdsmarkedschefen:

Det bedste ved forløbet er, at der blev skabt rum for, at vi sammen kunne være usikre og nysgerrige. Desuden har forløbet gjort mit og mine mellemlederes ledelsesrum tydeligere. Hvor kan vi være involverende, og hvor kan vi ikke. Forløbet har gjort mig bevidst om, hvorfor det kan være vigtigt at lukke mellemlederne ind i chefgruppen. Og sidst, men ikke mindst – vi er begyndt at agere som ledelse frem for at reagere.

Vil I høre mere om, hvordan COK kan tilrettelægge et lignende forløb for jeres ledergruppe med udgangspunkt i konkrete udfordringer og fokusområder? Kontakt Finn Borch, chefkonsulent i COK på tlf. 2427 0669 eller email fb@cok.dk

Emneord: COK
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompetence...
Aktivitet: Artikler: 81 | Events: 4 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 11.10.17 Ledelse
  Seks syddanske kommuner går sammen om ledelsesprogram

  UCL og COK er udpeget til at levere diplomuddannelse til nyansatte ledere på tværs af kommunegrænser.

 • 21.02.17 Ledelse
  Skoleledelse: Behov for målrettet uddannelse

  En COK-undersøgelse peger på, at skoleledernes kerneopgaver har forandret sig så meget, at behovet for at få styrket deres kompetencer peger i flere retninger. En ny og mere praksisnær skolelederuddannelse er i støbeskeen, siger Claus Hjortdal.

 • 16.01.17 Ledelse
  Ny bog om distribueret ledelse: Ingen leder står alene

  Formelle ledere kan ikke tage ansvar for hver eneste handling i en kompleks organisation. Derfor distribueres ledelse i stor stil til medarbejderne, påpeger konsulent i COK,Mai-Britt Herløv Petersen og Susanne Ploug Sørensen i ny bog om emnet.

 • 22.08.16 Velfærd
  Samskabelse - svaret på alt?

  Konference om samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige spørger: Hvad er op og ned i samarbejdsmodellerne? Er samskabelse svaret på alt? Hvilken værdi giver samskabelse for kommune, de frivillige og ikke mindst de borgere, som er i fokus?

 • 20.04.15 Politik
  Danmarks største skoleprojekt skydes i gang

  242 skoler, 10.000 fagprofessionelle og 79.000 elever går nu i gang med det største skoleudviklingsprojekt i kølvandet på reformen. Over fire år skal de deltagende kommuner udvikle ny praksis og kunne dokumentere mærkbare forbedringer for elevernes læring og trivsel.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige