Konkurrence giver Greve mere effektiv plejecenterdrift

Greve Kommunes aktive brug af konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsområdet har resulteret i nye løsninger og effektiviseringsgevinster.

I Greve Kommune har man konkurrenceudsat personlig pleje, praktisk hjælp, delegeret sygepleje og hverdagsrehabilitering. Derudover har kommunen solid erfaring med udlicitering på plejecenterområdet, hvor Forenede Care siden 2012 har stået for driften på plejecentret Langagergård. I Greves egen erfaringsopsamling fra 2014 fremgår det, at konkurrenceudsættelsen foreløbig giver budgetlagte gevinster på 12,7 mio. kr. fra budget 2016 og frem. Desuden finder Greve, at samarbejdet med de private leverandører fremmer nytænkningen og dermed danner grobund for nye løsninger.

Læs mere fra DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

- Vi arbejder løbende på at sikre en optimal udnyttelse af kommunens ressourcer, der giver borgerne mest mulig kvalitet for pengene. I den forbindelse er konkurrenceudsættelse et nyttigt redskab, der giver os et sammenligneligt grundlag for valget mellem udlicitering eller egen fortsat opgaveudførelse, siger Pernille Beckmann, borgmester, Greve Kommune.

På baggrund af de positive erfaringer med konkurrenceudsættelse valgte Greve Kommune i 2015 at udbyde driften af endnu et af kommunens plejecentre. Denne gang var det kommunen selv, der vandt opgaven, men det betyder ikke, at Greve Kommune vil undlade at genudbyde opgaven, når perioden er udløbet. Det skyldes, at konkurrencen med private leverandører har givet incitament og erfaringsgrundlag til at udvikle driften af plejecentret.

- Greve er et godt eksempel på, at det ikke blot er udliciteringen, men selve konkurrencesituationen med de private leverandører, der skaber grundlag for udviklingen af bedre løsninger. Kommunerne kan kort sagt have gavn af at sammenligne sig med det private marked for at undersøge, om opgaverne kan løses bedre og billigere, siger Mette Rose Skaksen, branchedirektør, DI.

Læs mere om kommunernes konkurrenceudsættelse her

Emneord: OPS, Offentligt privat samarbejde, DI, Dansk Industri, Konkurrenceudsættelse, Greve Kommune, Plejecenter, Privatisering, Mette Rose Skaksen, Pernille Beckman
Dansk Industri på DenOffentlige.dk Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med dette udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder ...
Aktivitet: Artikler: 159 | Events: 2 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 07.03.17 Politik
  Kulturminister klar med reformer på 10 indsatsområder

  Efter 100 dage som kulturminister fremlægger Mette Bock en række reforminitiativer, der i de kommende år skal modernisere kulturpolitikken og styrke dansk kultur. Kulturministeren udpeger 10 konkrete indsatsområder.

 • 07.02.17 Politik
  Lejeaftale om Arena Fyn er sandsynligvis i strid med reglerne

  Odense Kommunes tillægsaftale om brugsretten til Arena Fyn fra oktober 2013 er sandsynligvis i strid med reglerne om støtte, fortælle kommunen i en pressemeddelelse.

 • 07.02.17 Infrastruktur
  Helsingør bygger nyt stadion

  ”Det gamle stadion er udtjent og derfor har et stort flertal i byrådet besluttet sig for et nyt stadion på Gl. Hellebækvej, hvor det var vigtigt for os og en stor ambition, at der også bliver taget hensyn til andre idrætsgrene og områdets karakter," siger borgmester Benedikte Kiær.

 • 02.02.17 Ledelse
  DI får anerkendelse for debat om konkurser

  IKA, Foreningen af offentlige indkøbere, tildeler Dialogpris 2017 til Dansk Industri. Prisen går til DI for indsatsen med at fremme en konstruktiv dialog om, hvordan konkurser blandt private leverandører af hjemmepleje kan forebygges og håndteres bedst muligt.

 • 02.02.17 Infrastruktur
  Danmarks første OPP-psykiatri-sygehusbyggeri i Vejle står klar

  Team OPP og Region Syddanmark kan nu indvie det første offentlig-private psykiatri-sygehusbyggeri i Danmark. Byggeriet huser Psykiatrisk Afdeling Vejle samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle. De nye rammer skal løfte den psykiatriske behandling og bidrage til mere fysisk aktivitet, forebyggelse af tvang og mere inddragelse af patienten.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige