Skoleledelse: Behov for målrettet uddannelse

En COK-undersøgelse peger på, at skoleledernes kerneopgaver har forandret sig så meget, at behovet for at få styrket deres kompetencer peger i flere retninger. En ny og mere praksisnær skolelederuddannelse er i støbeskeen, siger Claus Hjortdal.

Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) har undersøgt, hvordan skoleledere oplever deres egne ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov.

Undersøgelsen Skoleledelse 2016/2017 – ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov viser, at skolelederes oplevelse af deres behov for et kompetenceløft afhænger af, om man spørger en forholdsvis nyudnævnt skoleledere eller en mere erfaren skoleleder.

Udfordret af datacentreret ledelse
Hvor nyere ledere især er udfordret af at være en integreret del af den kommunale forvaltning - underlagt Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, pligt til indberetning etc. - er mere erfarne ledere især udfordret af datacentreret ledelse, det at omsætte data indhentet gennem test og konkrete forløb til udvikling af elevernes faglige standpunkt og sociale trivsel.

Ny skolelederuddannelse i støbeskeen
Skolelederforeningen, KL og Undervisningsministeriet er allerede trukket i arbejdstøjet for at udvikle en helt ny skolelederuddannelse på anbefaling af Rådet for Børns Læring.

COK er redaktør for eget indhold

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

- Der er behov for en ny og mere praksisnær uddannelse, som kan målrettes den enkelte skoleleder. Den nye uddannelse bør tage hensyn til den enkelte leders behov for et kompetenceløft, siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Faglig ledelse tynger ikke
1.132 ledere fra 63 kommuner har deltaget i undersøgelen, og de er blevet spurgt om, hvor de oplever de største ledelsesmæssige udfordringer inden for syv ledelsestemaer.

Svarene peger i mange retninger, men det afspejler sig ikke nødvendigvis i skoleledernes oplevede kompetencebehov, idet 20,3 % angiver, at de har størst behov for kompetenceudvikling i datacentreret ledelse, mens omkring 15 % angiver ledelse af forvaltning, økonomi og administration eller ledelse af forandringsprocesser.

Claus Hjortdal hæfter sig ved, at de adspurgte i undersøgelsen oplever, at ’faglig ledelse’ er et af de mindst udfordrende ledelsestemaer, og at det ikke er her, lederne har størst behov for et blive løftet.

Mangler tid til at være tæt på praksis
Samtidig peger skolelederne i undersøgelsen på, at det er vigtigt, både i dag og i fremtiden, at være dygtig til faglig ledelse. En ny rapport fra SFI peger netop på faglig ledelse som en af de mest centrale forudsætninger for, at folkeskolereformen kan lykkes. Fra andre undersøgelser ved vi dog, at skolelederne mangler tid til at være tættere på skolens pædagogiske og didaktiske praksis.

Vær med i Skoleavisen

Er du aktør på skoleområdet - privat, fri, efter eller folkeskole - så kan du bidrage til Skoleavisen på to måder. Send indlæg direkte til redaktionen på skoleavisen@denoffentlige.dk eller blive redaktør for dit eget indhold som udgiver på DenOffentlige. 

Vi holder workshop jævnligt for nye aktører til Skoleavisen. Få en mail når næste dato er fastlagt. Skriv til os her

- Skolelederne har kompetencerne til at være tæt på skolens praksis, men de mangler tiden til det. Det skyldes blandt andet et stigende krav om dokumentation og et stigende pres fra politikere og forvaltning, siger Claus Hjortdal, som opfordrer politikerne til at sikre, at der er tilstrækkelige ledelsesressourcer til at kunne bedrive ledelse tæt på.

Læs COK-undersøgelsen her.

Indlægget har været bragt på skolelederforeningen.org.

Emneord: COK, 210217, Claus Hjortdal, Skoleledelse, Skoleledere, Skolelederforeningen, Skoleavisen, Undersøgelser
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompetence...
Aktivitet: Artikler: 62 | Events: 6 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 24.05.17
  Regeringen og KL vil styrke skoleledernes uddannelse

  Der er høje krav til landets skoleledere. Derfor skal skoleledere fremover kunne tage en uddannelse med en formel specialisering i skoleledelse. Sådan lyder det fra en arbejdsgruppe, der har kigget på skoleledernes uddannelse.

 • 06.04.17 Velfærd
  Efterskolernes succes skal undersøges

  Børn, som har gået på efterskole, klarer sig typisk bedre socialt og fagligt senere i livet. Nu skal forskere afdække årsagerne i et stort treårigt projekt.

 • 21.02.17 Velfærd
  Nu kan man få løn under læreruddannelsen

  Seks sjællandske kommuner vil nu tilbyde lønnet arbejde på en skole sideløbende med uddannelsen til lærer. Muligheden er især oplagt for lærervikarer, der ønsker mere faglig og pædagogisk ballast.

 • 16.01.17 Ledelse
  Ny bog om distribueret ledelse: Ingen leder står alene

  Formelle ledere kan ikke tage ansvar for hver eneste handling i en kompleks organisation. Derfor distribueres ledelse i stor stil til medarbejderne, påpeger konsulent i COK,Mai-Britt Herløv Petersen og Susanne Ploug Sørensen i ny bog om emnet.

 • 07.12.16 Velfærd
  Ældresagens fremtidsstudie: Ældreplejen er uværdig og får os til at frygte alderdommen

  Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 har spurgt mere end 4000 danskere i alderen 50-89 år om deres forventninger til fremtiden. Studiet dokumenterer sort på hvidt, at de ’yngste ældre’ – de 50-59-årige og dermed fremtidens pensionister - er de mest bekymrede for alderdommen. På en række punkter frygter de ligefrem alderdommen og de konsekvenser der måtte følge med.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige