Ny undersøgelse: Over 800.000 pejse og brændeovne i Danmark

Varmeforbruget fra brænde svarer til knap 390.000 husholdninger ifølge ny undersøgelse, der vurderer, at der er ca. 842.000 brændeovne, pejse og masseovne og omkring 46.200 brændekedler i boliger og fritidshuse i Danmark.

En ny undersøgelse fra Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, viser at det samlede forbrug af brænde var 22.900 TJ i 2015. Det svarer til varmeforbruget i knap 390.000 husholdninger. Undersøgelsen bygger på en ny og mere omfattende metode end tidligere.

DenOffentlige vil være dit medie

DenOffentlige er public service på markedsvilkår. Vi får ingen mediestøtte og er stadig gratis for læserne.

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

- Det er gratis 

 

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har fået opgjort forbruget af brænde og antallet af fyringsenheder til brænde i Danmark i 2015. Brændeforbruget er opgjort til 22.900 TJ svarende til varmeforbruget i knap 390.000 husholdninger, og undersøgelsen vurderer, at der er ca. 842.000 brændeovne, pejse og masseovne og omkring 46.200 brændekedler i boliger og fritidshuse i Danmark.

Det samlede forbrug af brænde i Danmark er 4 pct. højere i 2015 end i opgørelsen fra 2013, men forbruget er sammenligneligt med undersøgelsen fra 2011, hvor antallet af brændeovne m.v. var lavere, men hvor det gennemsnitslige brændeforbrug var højere. Svingningerne i antallet af brændeovne formodes i højere grad at skyldes opgørelsesmetode end en egentlig ændring.
 
Brændeovne er yngre end tidligere skønnet
EA Energianalyse vurderer, at der er ca. 842.000 brændeovne, pejse og masseovne i boliger og fritidshuse i Danmark. Omkring 88 pct. eller 740.000 af disse er brændeovne og pejseindsatser, mens resten udgøres af åbne pejse og masseovne. Det skønnes, at der findes ca. 46.200 brændekedler i boliger og fritidshuse. Dette tal anses for at være mere retvisende end tidligere undersøgelser, om end tallet fortsat er behæftet med en vis usikkerhed.
 
Undersøgelsen viser, at bestanden af anlæg gennemsnitligt er yngre end i 2013-undersøgelsen, idet ovne fra før 2005 udgør en mindre andel end i undersøgelsen fra 2013. Ændringen kan skyldes skiftet i undersøgelsens metode, men det kan også skyldes et øget fokus på behovet for skrotning af de gamle ovne, herunder Miljøstyrelsens skrotningsordning for brændeovne.
 
Fakta om undersøgelsen
Formålet med undersøgelsen har været at kunne beregne energiforbruget og partikeludledningen fra brændefyring i Danmark. Undersøgelsen er gennemført af Ea Energianalyse i samarbejde med Danmarks Statistik.

I undersøgelsen er 40.000 husstande udvalgt tilfældigt til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de via digital post er blevet spurgt om deres brændeforbrug mv. I alt har 13.229 husstande svaret, og 4.506 har oplyst, at de har en eller flere brændeovne/pejseindsatse, masseovne eller åbne pejse i boligen. Svarene er vægtet og opregnet til at dække hele landet. Det er et langt større antal svar sammenlignet med tidligere undersøgelser, der byggede på telefoninterviews med tilfældigt udvalgte respondenter. Resultaterne fra stikprøven regnes derfor for mere retvisende end tidligere.

Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.
 
Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
 
Der er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.
Emneord: Brændeovne, Energistyrelsen, Undersøgelser, Varmeregning, 291116
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 889 | Events: 6 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Kommentarer
 • 20.12.16 Jonas
  Energitilskud ikke nævnt

  En anden, ikke nævnt årsag, til brændeovne og brændefyr er nyere end antaget i 2013 bør også findes i muligheden for både håndværkerfradrag og energitilskud i perioden.

  Skift fra ældre uøkonomiske oliefyr til træpillefyr og brændekedler re uden tvivl accelereret pga muligheden for kontant energitilskud og ikke mindst pba. usikkerheden om ordningens fremtid.

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.02.17 Ledelse
  Skoleledelse: Behov for målrettet uddannelse

  En COK-undersøgelse peger på, at skoleledernes kerneopgaver har forandret sig så meget, at behovet for at få styrket deres kompetencer peger i flere retninger. En ny og mere praksisnær skolelederuddannelse er i støbeskeen, siger Claus Hjortdal.

 • 07.12.16 Velfærd
  Ældresagens fremtidsstudie: Ældreplejen er uværdig og får os til at frygte alderdommen

  Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 har spurgt mere end 4000 danskere i alderen 50-89 år om deres forventninger til fremtiden. Studiet dokumenterer sort på hvidt, at de ’yngste ældre’ – de 50-59-årige og dermed fremtidens pensionister - er de mest bekymrede for alderdommen. På en række punkter frygter de ligefrem alderdommen og de konsekvenser der måtte følge med.

 • 29.11.16 Velfærd
  Markante stordriftsfordele ved Facility Management

  Der er stadig større efterspørgsel på Facility Management, hvor flere støttefunktioner integreres i én samlet løsning. Flere offentlige myndigheder har allerede haft en række erfaringer med Facility Manangement, og det har givet gode resultater.

 • 01.06.16 Infrastruktur
  Total afleverer sin tilladelse til skifergas-efterforskning i Nordjylland

  Det franske olieselskab Total opgiver endegyldigt sin efterforskning efter skifergas i Nordjylland. Total har formelt tilkendegivet, at man vil tilbagelevere sin tilladelse til Energistyrelsen. Klima-, energi- og forsyningsministeren vil ikke udstede nye tilladelser, førend en evaluering ligger klar.

 • 18.04.16 Politik
  Karen Ellemann: Der er noget at arbejde med for tilsynene

  "Den stikprøveundersøgelse, Socialstyrelsen nu har lavet, viser, at der er behov for at løfte kvaliteten, når socialtilsynene skriver afgørelser om godkendelser og påbud til landets sociale tilbud," siger Social- og Indenrigsministeren i en reaktion på undersøgelsen af Socialtilsynene.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige