Nye redaktører: Den danske skole er meget bedre end man tror

En lang række internationale undersøgelser placerer det danske skolevæsen helt i top – mange kender dem bare ikke. Ikke engang lærerne. Det er projektet ”Verdens bedste danske skole” i gang med at lave om på, fortæller de to nye redaktører for Skoleavisen i dette interview.

”Alle kender PISA. Men kun få kender de valide, internationale undersøgelser, der placerer den danske skole i superligaen. Ikke engang lærerne kender dem. Det betyder, at alle går rundt med ideen om, at vores skolevæsen er middelmådigt. Det er det rene vanvid.” 

Vær med i Skoleavisen

Er du aktør på skoleområdet - privat, fri, efter eller folkeskole - så kan du bidrage til Skoleavisen på to måder. Send indlæg direkte til redaktionen på skoleavisen@denoffentlige.dk eller blive redaktør for dit eget indhold som udgiver på DenOffentlige. 

Vi holder workshop jævnligt for nye aktører til Skoleavisen. Få en mail når næste dato er fastlagt. Skriv til os her

Ordene kommer fra Rasmus Schiellerup, der - sammen med Casper Rongsted - står bag projektet ”Verdens bedste danske skole”, der ønsker mere fokus på de velfungerende dele af det danske skolevæsen.

Løgnen om den danske skole
Rongsted og Schiellerup fandt sammen om projektet i 2014. De var indignerede over, at de danske grundskoler bliver talt uretmæssigt ned i medierne, og frustrerede over, at der ikke er nok modspil fra skolefolk. De erfarede hurtigt, både når de talte med lærere, skoleledere og politikere, at det blandt andet skyldes et manglende kendskab til fakta.
 
”Når vi er ude at holde foredrag plejer vi at spørge publikum hvor mange, der kender PISA, og så rækker alle hånden i vejret. Dernæst spørger vi hvor mange, der kender PIRLS og ganske få vifter med hånden. Det samme er tilfældet, når vi spørger til TIMMS, ICILS og ICCS samt danske målinger af elevernes trivsel og forældrenes tilfredshed, der alle sammen viser opløftende resultater,” fortæller Rasmus Schiellerup.
 
Det negative billede af den danske skole, kan i høj grad tilskrives PISA, der har opnået særstatus i medierne og blandt politikere, selvom den blot er en blandt mange anerkendte, internationale undersøgelser, pointerer Casper Rongsted og peger på, at årsagen er et vellykket lobby- og PR arbejde af folkene bag PISA.

”PISA er den eneste undersøgelse med et halvdårligt resultat, men den er blevet meget dygtigt eksponeret, og der er hen ad vejen opstået konsensus om, at den fortæller hele sandheden. Selv lærere og skoleledere synes at have godtaget dette. Det er en katastrofe, for det påvirker lærernes faglige identitet negativt, og vi risikerer, at politikerne laver skolepolitik på et fejlagtigt grundlag,” siger han.

Med rollen som redaktører på Skoleavisen vil de sammen med Mediehuset DenOffentlige målrettet præge debatten om grundskolen konstruktivt, men også kritisk. 

"Der er så stort behov for nuancer, når vi taler uddannelse og børn. Det kan vi bidrage med gennem Skoleavisen, og vi glæder os til, at præge debatten med gode inspirerende historier, ny viden og naturligvis en kritisk konstruktiv tilgang til alt det, der sker rundt omkring," siger Casper Rongsted. 

Kollega Schiellerup håber, at Skoleavisen kan bringe aktørerne mere sammen på tværs af grundskolen.

"Man taler rigtig meget folkeskole, men glemmer ofte både fri-, privat- og efterskolerne i debatten. Der sker meget godt alle steder i grundskolen, og vi bliver nødt til at skabe en cirkel, hvor vi løfter det gode for at give sværere vilkår for de dårlige ting," siger Rasmus. 

Den balance gælder også på det faglige område, påpeger redaktørerne.

Relationer i verdensklasse
Det ensidige fokus på PISA rummer sammen med konkurrencestatens dokumentationskrav en alvorlig fare for, at der bliver sat noget grundlæggende i den danske skole over styr, mener Rongsted og Schiellerup. Særligt i forhold til lærer/elevrelationens betydning for trivsel og læring.    
 
”Der er en tendens til at negligere det, som er helt enestående i den danske skoletradition, nemlig relationsdannelsen som forudsætning for elevtrivsel og vellykket læring. Lærerne bruger naturligt oceaner af tid på dette, men ingen forstår værdien af det, fordi det er svært at måle,” siger Rasmus Schiellerup.   
 
Men videnskaben påviser faktisk værdien, forklarer han og henviser til et omfattende forskningsprojekt foretaget af Dansk Clearinghouse på Århus universitet, under ledelse Sven Erik Nordenbo. Her gennemgik man al relevant forskning på området fra perioden 1996-2006, og kom frem til, at en af de vigtigste kompetencer, en lærer skal have, er evnen til at danne relationer. 
 
”Det fremgår direkte af rapporten, at lærerens positive sociale interaktion med eleverne har baggrund i en væsentlig relationskompetence, der kan øge indlæring. Og at det gode forhold mellem lærer og elev er baseret på, at læreren udviser respekt, tolerance, empati og interesse for eleverne,” fortæller Rasmus Schiellerup. 
 
Han fremhæver også en udtalelse fra den sydkoreanske seniorforsker Chanbinn Imm som et godt eksempel på sammenhængen mellem danske læreres gode relationsevne og en høj trivsel blandt eleverne:
 
”Chanbinn Imm siger ordret, at Danmark har en veldokumenteret plads forrest i tabellen, når det gælder elevernes glæde ved at gå i skole, og at det skyldes, at lærerne giver plads til, at eleverne kan danne deres egne meninger, og at de lærer at lære.”
 
Lærere og ledere skal på banen
Rongsted og Schiellerup mener, der er brug for en oplysningskampagne, og at lærerne, pædagogerne og skolelederne spiller en afgørende rolle.
 
”Skolefolkene bør kende disse undersøgelser og fortælle om dem til omverdenen; både til forældre, medier og politikere. Det er skolefolkene, der bedst kan koble undersøgelserne med deres hverdag, og den vidensdeling er uvurderlig,” siger Casper Rongsted.
 
Han håber Skoleavisen kan tilføre debatten en ny og mere fri og konstruktiv platform, men opfordrer samtidig til, at skolens ansatte argumenterer overfor skeptikerne ved hjælp af både fakta og fortællinger.
 
”I de sidste 15 år er der kommet et stigende fokus på tests. Vi er blevet en konkurrencestat, og det skal måles, om det, skolerne gør, rent faktisk virker. Vi skal selvfølgelig udfordre hvad vi tester og hvorfor, men test er så fremherskende et dogme, at det ikke ændrer sig lige foreløbig. Der må vi acceptere, men kan samtidig nuancere billedet ved at tilføre både humanisme og videnskab. Der er masser af fakta om Verdens bedste danske skole, der underbygger lærernes fremragende arbejde hver eneste dag,” mener redaktør Rongsted.
 
Fakta
 
Internationale undersøgelser, der placerer den danske skole i top ti:
ICCS: Måler 8. klasselevers grad af forberedelse på deres fremtidige liv som samfundsborgere i en globaliseret verden. Danmark ligger nummer et sammen med Finland.
ICILS: Måler 8. klasseelevers digitale kompetencer. Danmark ligger nummer to.
PIRLS: Måler 4. klasseelevers læsekompetence. Danmark ligger nummer fem. 
TIMSS: Måler 4. klasseelevers præstationer i fagene matematik og naturfag/teknik. Danmark er i top 10. 
 
Udpluk af danske undersøgelser af elevtrivsel og forældretilfredshed:
Undervisningsministeriet har igangsat en treårig trivselsundersøgelse af 9000 elever på 5.-7. klassetrin. Den første rapport fra 2014 viser, at 82 pct. har en gennemsnitlig score på 4 eller 5 (skala 1-5) i forhold til individuel trivsel. 87 pct. har en score på 4 eller 5 i forhold til kollektiv trivsel.  
Børnerådets børne- og ungepanel består af ca. 1300 skoleelever, der følges i tre år fra 4. til 6. klasse. Resultaterne fra 2012 viser, at 96 pct. af synes, at skolen er med til at give dem et godt liv.
Mandag Morgen og Tryg Fonden udgav i 2012 rapporten ”Børneliv - ifølge danskerne”, som indeholder data og analyser af børn og deres forældres liv i Danmark. Forældrenes samlede gennemsnitlige tilfredshed med deres barns skole er 7,8 (skala 1-10).
 
Om redaktørerne og projektet Verdens bedste danske skole
Casper Rongsted har en baggrund som lærer og arbejder nu som læringskonsulent, forfatter og foredragsholder.
Rasmus Schiellerup er tidligere viceskoleleder på Københavns Idrætsefterskole og arbejder som foredragsholder, forfatter og læringskonsulent.
Med projektet ”Verdens bedste danske skole” ønsker de at sætte fokus på hele det velfungerende danske skolevæsen - både folkeskoler, friskoler og efterskoler. De holder foredrag i hele landet om alt det, der virker i det danske skolevæsen - eret på forskning, fakta, filosofi og oplevelser fra virkeligheden.
De har begge været aktive i skoledebatten i en årrække og har blandt andet skrevet debatindlægget ”Løgnen om den danske skole” i Berlingske og ”Få nu armene op over hovedet, lærere!” i Politiken. Senest har de bidraget med et kapitel i antologien ”Det relationelle menneske”, udgivet af tænketanken Cura 27. april 2015. De debuterede som bloggere på DenOffentlige i juni 2015 med indlægget "Tre chokerende ting du ikke vidste om den danske skole"
 
 

 

Emneord: Skoleavisen, Verdens bedste danske skole, Rasmus Schiellerup, Casper Rongsted, PISA, Ny folkeskole, Grundskolen, Privatskoler, Efterskoler, Friskoler
Den Offentlige på DenOffentlige.dk Du er DenOffentlige!...
Aktivitet: Artikler: 169 | Events: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige