Pædagogerne bliver fremmede i eget hjem

Når nye indsatser ruller ind over daginstitutioner, er der risiko for, at medarbejderne bliver fremmedgjort i egen praksis og mister ejerskab. Tag mere afsæt i de eksisterende pædagogiske traditioner, opfordrer to eksperter i en ny bog “Læring i daginstitutioner - et erobringsforsøg”.

Pas på - når systemer og nye indsatser rulles ud fra forvaltninger og ministerier og ind i daginstitutionerne, er der risiko for, at der sker det modsatte af, hvad der ellers italesættes kraftigt i den offentlige sektor i disse år.

I stedet for at sætte fokus på fagligheden og kerneydelsen oplever pædagogerne nemlig, at deres faglighed kan blive deprofessionaliseret, at de mister indflydelse, og at et mere skolepræget læringssyn let kan dominere og overtage i forhold til den pædagogiske faglighed.

"Indsatser kan tilrettelægges, så pædagogerne sikres rum og ejerskab til at videreudvikle deres arbejde"

- “Det er vigtigt at være opmærksom på denne risiko. Vi tror, indsatser kan tilrettelægges på gennemtænkte måder, hvor pædagogerne sikres rum og ejerskab til at videreudvikle deres arbejde ud fra deres egen pædagogiske faglighed”, pointerer adjunkt Jimmy Krab og forskningsprogramleder Randi Andersen fra University College Sjælland.

I en ny bog fra Dafolo “Læring i daginstitutioner - et erobringsforsøg” har de skrevet kapitlet “Læringslandskaber i daginstitutionen”. Bogen sætter fokus på, at den nye læringsdagsorden er kommet for at blive, og hvad det betyder for børnene og det pædagogiske arbejde.Jimmy Krab og Randi Andersen beskriver i deres kapitel to forskellige læringslandskaber.

“Andre har besluttet systemet, pædagogerne får ikke ekstra midler til deres arbejde, og det er udefra kommende forskere, der modtager og vurderer svarene”

I det ene landskab er der fokus på sproglæring som del af et større evidensbaseret program for sprogudvikling “SPELL” med stor politisk opmærksomhed.  I det andet landskab er pædagogernes opmærksomhed på uderummets muligheder for børns læring og på børns egne initiativer.

I beskrivelserne af de to læringslandskaber ser UCSJs to pædagogiske eksperter en tydelig tendens til, at SPELL kommer til at virke meget dominerende i forhold til, hvad der bliver anset som vigtige læresituationer i institutionen.

- “Konceptet, og det udefra kommende system der rulles ud, ser ud til at betyde, at pædagogen er blevet “fremmed i eget hjem”. Andre har besluttet systemet, pædagogerne får ikke ekstra midler til deres arbejde, og det er udefra kommende forskere, der modtager og vurderer svarene om børnenes sprogudvikling, siger Jimmy Krab og Randi Andersen og konstaterer:

- “Alt i alt tegner der sig et billede af en gruppe pædagoger, som er blevet fremmedgjort i egen praksis”.

“Det kan se ud som om naturbørnehaven mangler struktur og planlagte mål og dermed kan  læringsmuligheder overses”

I det andet læringslandskab, hvor pædagogernes fokus er på uderummets muligheder, mærkes derimod tydeligt på stemningen fra observationer og interviews, at pædagogerne er hjemme i egen praksis.

- “I den dominerede læringsdískurs i dag kan det se ud som om, at naturbørnehaven mangler struktur og planlagte mål for børnenes aktiviteter. Set i et læringslandskabsperspektiv overses dermed de læringsmuligheder, som findes her, siger Jimmy Krab og Randi Andersen,

De konkluderer, at der må findes veje, hvor de to læringslandskaber mødes, så pædagogerne kan være herrer i eget hus frem for fremmed i eget hjem:

- “Vi peger på, at det vil være godt at tage afsæt i mulighederne i de eksisterende pædagogiske traditioner, der kan styrke og udvikle fremtidig pædagogisk faglighed og bidrage med vigtige perspektiver på, hvad læring også er”.

Yderligere oplysninger

 • Randi Andersen, forskningsprogramleder, University College Sjælland, tlf. 72481086 , raa@ucsj.dk
 • Jimmy Krab, adjunkt, University College Sjælland, tlf. 7248 1073 jik@ucsj.dk

Bogen “Læring i daginstitutioner - et erobringsforsøg” kan købes hos Forlaget Dafolo på www.dafolo-online.dk

University College Sjælland på DenOffentlige.dk University College Sjælland er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. Vi er godt 600 medarbejdere, 7.500 fuldtidsstuderende og 3.400 i efteruddannelse....
Aktivitet: Artikler: 100 | Events: 5 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 24.05.17 Velfærd
  Fællesskabsforening skal skabe nyt liv i byrum

  Ikast-Brande Kommune vil i samarbejde med borgerne i Bording og lokale erhvervsdrivende etablere en ny fællesskabsforening. Foreningen skal medvirke til, at der kommer flere aktiviteter og nye traditioner i Bordings nye byrum. Projektet, som løber over de kommende fire år, støttes økonomisk af Realdania.

 • 09.05.17 Velfærd
  Verdenskendt professor holder børne- og ungdomskonference i Danmark

  En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme – professor Kenneth J. Gergen – er medarrangør, når Center for Skole og Læring, University College Sjælland i efteråret holder en stor konference om udsatte.

 • 08.05.17 Velfærd
  Aarhus største plejehjemsfirma går konkurs

  Aarhus Kommune gør alt for at hjælpe berørte borgere, efter at hjemmehjælpsfirmaet Hjemmehjælpen A/S er gået konkurs. Rådmand vil have speedet op på ældreministerens initiativer, som skal skabe større tryghed for de ældre.

 • 05.05.17 Velfærd
  Skolebørn finder narkolager i Otterup

  Elever fra en 3. klasse fandt et parti narko i buskads ved deres skole, oplyser Nordfyns Kommune i en pressemeddelelse. Glasset var delvist nedgravet og indeholdt et parti amfetamin.

 • 01.05.17 Velfærd
  Styrelse advarer psykiatrien: Indsats mod tvang går for langsom

  Den nye årsopgørelse for brug af tvang i psykiatrien viser, at det ikke går helt så hurtigt som forventet med at nedbringe brugen af tvang, samt at der er forskel i regionernes resultater. Hent årsopgørelsen her.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige