Private leverandører har succes med ældrepleje

En ny national brugertilfredshedsundersøgelse foretaget af KL og Social-, Børne- og Integrationsministeriet viser, at borgerne generelt er tilfredse med den kommunale ældrepleje.

Langt de fleste borgere har svaret, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de modtager. Det er femte gang siden 2007, at undersøgelsen gennemføres. 
 
Gevinst for kommunerne
”Brugerundersøgelsen om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem” viser dermed, at kommunerne kan opnå gevinst ved at lukke private hænder ind i ældreplejen, mener branchedirektør i DI Service, Mette Rose Skaksen. 
 
- Det er glædeligt, at modtagerne af hjemmehjælp fra private leverandører er meget tilfredse med hjælpen. Og det er også glædeligt, at de ældre endda er mere tilfredse med de private leverandører af praktisk hjælp, end de er med de kommunale leverandører, siger hun.
 
Stor tilfredshed
Undersøgelsen viser nemlig, at de ældre i forhold til den praktiske hjælp, de modtager, er endda mere tilfredse med de private leverandører. Ni ud af ti af de ældre er her tilfredse/meget tilfredse, mens det tilsvarende tal er godt otte ud af ti for ældre, der benytter kommunale leverandører. 
 
I tallene kan man blandt andet også læse, at ældre, der får hjælp til personlig pleje, er stort set lige tilfredse med de private og kommunale leverandører. Ni ud af ti er tilfredse/meget tilfredse med de private leverandører af personlig pleje, mens godt ni ud af ti er tilfredse/meget tilfredse med de kommunale leverandører. 
 
Tryghed ved samme medarbejdere
Undersøgelsen fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet viser også, hvor tilfredse de ældre er med antallet af forskellige medarbejdere, der kommer i deres hjem. 
 
Her er der en betydelig forskel i tilfredsheden. Hos ældre, der modtager praktisk hjælp fra en privat leverandør, er 84 procent tilfredse eller meget tilfredse, mens det tilsvarende tal for modtagerne af praktisk hjælp fra en kommunal leverandør er 64 procent. 
 
- De private leverandører gør meget ud af at sikre kontinuitet i den hjælp, de tilbyder de ældre, - blandt andet ved at sørge for, at det er de samme medarbejdere, der kommer i de ældres hjem. Det betyder, at de ældre føler sig trygge. Og undersøgelsen viser, at de private leverandørers fokus har båret frugt, siger branchedirektør i DI Mette Rose Skaksen.
Dansk Industri på DenOffentlige.dk Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med dette udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder ...
Aktivitet: Artikler: 166 | Events: 2 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 24.05.17 Velfærd
  Fællesskabsforening skal skabe nyt liv i byrum

  Ikast-Brande Kommune vil i samarbejde med borgerne i Bording og lokale erhvervsdrivende etablere en ny fællesskabsforening. Foreningen skal medvirke til, at der kommer flere aktiviteter og nye traditioner i Bordings nye byrum. Projektet, som løber over de kommende fire år, støttes økonomisk af Realdania.

 • 09.05.17 Velfærd
  Verdenskendt professor holder børne- og ungdomskonference i Danmark

  En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme – professor Kenneth J. Gergen – er medarrangør, når Center for Skole og Læring, University College Sjælland i efteråret holder en stor konference om udsatte.

 • 08.05.17 Velfærd
  Aarhus største plejehjemsfirma går konkurs

  Aarhus Kommune gør alt for at hjælpe berørte borgere, efter at hjemmehjælpsfirmaet Hjemmehjælpen A/S er gået konkurs. Rådmand vil have speedet op på ældreministerens initiativer, som skal skabe større tryghed for de ældre.

 • 05.05.17 Velfærd
  Skolebørn finder narkolager i Otterup

  Elever fra en 3. klasse fandt et parti narko i buskads ved deres skole, oplyser Nordfyns Kommune i en pressemeddelelse. Glasset var delvist nedgravet og indeholdt et parti amfetamin.

 • 01.05.17 Velfærd
  Styrelse advarer psykiatrien: Indsats mod tvang går for langsom

  Den nye årsopgørelse for brug af tvang i psykiatrien viser, at det ikke går helt så hurtigt som forventet med at nedbringe brugen af tvang, samt at der er forskel i regionernes resultater. Hent årsopgørelsen her.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige