Professor udfordrer Ledelseskommission: Her er tre ting I bør tage med trods kommissoriet

Med sigtekornet rettet på virkelighedens tendenser og den offentlige sektors indretning leverer professor Eva Sørensen her tre anbefalinger til Ledelseskommissionen.

Der er allerede sagt meget om, hvad man kan forvente sig af ledelseskommissionen. Nogle, herunder ledelsesforsker Kurt Klaudi Klausen er forhåbningsfulde, mens Christian Nissen og andre påregner, at kommissionen vil bidrage med meget lidt nyt.

Jeg tilhører de forhåbningsfulde.

For det første lover det godt, at kommissoriet ikke bare ønsker sig en oversigt over offentlige lederes karrieremønstre, og mobiliteten på tværs af organisations- og sektorgrænser, men tillige beder om en afdækning af rammevilkårene for offentlig ledelse. Det er der i høj grad behov for, så vi kan få mere viden om, hvordan tidens forskellige styringsparadigmer påvirker den offentlige sektors ledelseskapacitet.

Ledelseskommissionen

FIND FLERE INDLÆG OM LEDELSESKOMMISSIONEN HER

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan afløse NPM, hvilken styringslogik skal gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt.

Endvidere er det lovende, at kommissoriet giver kommissionen et betydeligt råderum til at vælge de temaer den vil arbejde med, ligesom at der ønskes en åben proces, hvor kommissionen understøtter en løbende debat om centrale emner relatere til kommissionens arbejde. 

Med henblik på at kickstarte en sådan debat vil jeg pege på tre temaer, som ikke er nævnt i kommissoriet, men som jeg mener, at ledelseskommissionen bør adressere.

De omhandler nemlig hver for sig en af tidens helt store ledelsesudfordringer. De tre udfordringer udspringer af:

1) at den offentlige sektor en politisk ledet organisation;

2) at offentlige ledere i dag ikke bare forventes at udøve driftsledelse men også innovationsledelse; og

3) at ledelsesopgaven i tiltagende grad er rettet mod at fremme samskabelse.

I det følgende gennemgår jeg kort disse udfordringer og opfordrer kommissionen til at sætte dem til debat i det videre arbejde.
 
Den offentlige sektor er en politisk ledet organisation   
 
Der er tradition for at betragte offentlig ledelse som noget, der udøves i administrationen og offentlige driftsinstitutioner, men dermed overses det at politikerne, og ikke mindst ministre, regionsrådsformænd og borgmestre spiller en afgørende rolle i udøvelse af offentlig ledelse.

Prøv DenOffentlige

DenOffentlige får ingen mediestøtte og er stadig gratis for læserne. Det skaber værdi for 100.000 læsere. 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

- Det er gratis 

 

Nuvel, der er en vis opmærksomhed på politikernes bidrag til at fastsætte rammebetingelserne for de administrative og fagprofessionelle lederes arbejde, men politikerne spiller også på andre måder en vigtig ledelsesrolle alene og i samspil med andre offentlige ledere. Det er deres opgave at sætte retning på den offentlige supertanker, og de har også en vigtig rolle at spille i udøvelsen af værdibaseret ledelse, og i at motivere medarbejderne og skabe folkelig opbakning til det den offentlige sektor.

Derfor er der behov for at ledelseskommissionen bryder med traditionen og gør en indsats for at kortlægge og analysere politikernes rolle i udøvelsen af offentlig ledelse. Det kan på længere sigt kvalificere vores overvejelser om, hvordan politikernes rammevilkår påvirker deres ledelseskapacitet, og hvordan det er muligt at sikrer et produktivt samspil mellem politiske ledere og andre offentlige ledere.

Uden sådanne overvejelser er det ikke muligt at besvare kommissoriets spørgsmål om, hvad god offentlig ledelse er for noget, og hvordan den kan blive endnu bedre end den er i dag.  

Ledelse af offentlig innovation

I løbet af de sidste 10 år er der kommet mere og mere fokus på den vigtige rolle som offentlig innovation kan spille i at øge produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten i den offentlige opgavevaretagelse.

I takt hermed er der stigende forventninger til, at offentlige ledere ikke bare er i stand til at udøve kompetent og dygtig driftsledelse, men også er kompetente innovationsledere.

Mens driftsledelse handler om at motivere, kvalificere og understøtte medarbejderne til at udføre en veldefineret og velafprøvet opgave bedst og billigst, og følge procedurer og retningslinjer fastsat med afsæt i evidens og ”best practice”, så består innovationsledelsesopgaven i at få medarbejderne til at tænke nyt og eksperimentere, og det kræver en anden form for ledelse og andre ledelseskompetencer.

Antallet af offentlige ledere der søger sådanne kompetencer på ledelseskurser og masteruddannelser illustrerer, at offentlige ledere oplever et akut behov for at blive bedre klædt på til at kunne udfylde denne nye ledelsesopgave.

Vær med i Ledelsesavisen

I samarbejde med Forum for fremtidens offentlige ledelse & styring udgiver Mediehuset DenOffentlige Ledelsesavisen.

Læs Ledelsesavisen #2 lige her

Ledelsesavisen #3 er her

Ledelsesavisen #4 finder du her.

Læs avisen online her, og vil du bidrage med værdifuld viden og konstruktive historier, så bliv udgiver på DenOffentlige.

Det er på tide at få undersøgt rammebetingelserne for udøvelsen af innovationsledelse blandt forskellige grupper af offentlige ledere, ligesom tiden kalder på en afklaring af, i hvilken grad offentlige ledere besidder de kompetencer det kræver at blive god til innovationsledelse, og hvilke dilemmaer der kan opstå, når man på en og samme tid skal lede driften og fremme innovation.        

Ledelse af samskabelse

Offentlig ledelse udøves i dag i en samskabelsestid, hvor rigtig mange offentlige opgaver søges løst gennem samsarbejder på tværs af organisations- og sektorgrænser.

Traditionel offentlig ledelse tager afsæt i et indadvendt ressourceudnyttelsesperspektiv, hvor det handlede om at motivere egne medarbejdere gennem en kombination af transaktions- og transformationsledelse med henblik på at opnå den højest mulige effektivitet i opgaveløsningen.

I en samskabelsestid hvor den offentlige sektor søger at åbne sig op mod samfundet med henblik på at inddrage samfundets mange aktører i partnerskaber og andre former for samarbejder, er stort behov for, at offentlige ledere også anlægger et udadvendt ressourcemobiliseringsperspektiv.

Ledelsesopgaven består i stigende grad i at skabe resultater gennem at mobilisere alle relevante samfundsaktører i at løse offentlige opgaver og skabe samfundsmæssig vækst og velfærd. Det betyder, at offentlige ledere stadig oftere befinder sig i en situation, hvor de skal lede aktører, som de ikke har formel ledelsesret over.

Dertil kommer, at de skal opruste medarbejderne til at kunne indgå i og håndtere situationer, hvor det handler om at skabe løsninger sammen med brugere af den service de leverer, og med lokale fællesskaber og virksomheder og foreninger.

Vi ved meget lidt om, hvad denne nye virkelighed betyder for offentlig ledelse, og det vil være yderst velkomment, hvis ledelseskommissionen sætter denne problemstilling på dagsordenen. 

 
Emneord: Ledelseskommission, Ledelsesavisen nr. 7, RUC, Professor Eva Sørensen, Innovationsledelse, Offentlig innovation, Samskabelse, 050417
Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse & Styring på DenOffentlige.dk FORUM for fremtidens offentlige ledelse og styring har eksisteret siden 2008. Det er et upolitisk, åbent og bredt sammensat socialt netværk - en kreativ tænketank, der opsøger og sætter ord på nye...
Aktivitet: Artikler: 57 | Kompetenceområder: 6

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 05.04.17 Velfærd
  Seks anbefalinger til indsatser for uddannelse af svage unge

  Design forløb til hver enkelt og husk arbejdet med de personlige kompetencer. Det er to af seks anbefalinger fra treårigt regionsprojekt om, hvordan svage unge bedst hjælpes videre i uddannelse og beskæftigelse.

 • 15.03.17 Ledelse
  Her er Ledelseskommissionen: Allan Søgaard er formand

  Regeringen har nedsat en ledelseskommission, der i de kommende 10 måneder skal se nærmere på ledelse i den offentlige sektor. Læs om medlemmer samt Finansministeriets faktaark mv..her.

 • 22.08.16 Velfærd
  Samskabelse - svaret på alt?

  Konference om samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige spørger: Hvad er op og ned i samarbejdsmodellerne? Er samskabelse svaret på alt? Hvilken værdi giver samskabelse for kommune, de frivillige og ikke mindst de borgere, som er i fokus?

 • 30.03.16 Velfærd
  Sådan vil Struer videre efter nej til sammenlægning

  Siden borgerne gav klar besked om selvstændighed har Struer forberedt flere strategiske indsatser, som skal bidrage til at sikre og udvikle kommunen i samspillet mellem en stærk organisation, et visionært byråd og de engagerede borgere, virksomheder og institutioner, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

 • 06.04.16 Velfærd
  Innovation i København – et skridt ad gangen

  København oplever i disse år en god befolkningstilvækst, og hovedstaden har en solid økonomi. For at fortsætte udviklingen er Københavns Kommunes adm. direktør Mikkel Hemmingsen opmærksom på, at innovation bør være en fast del af kommunens processer.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige