Robotter og sundhed: Nye uddannelsestilbud

University College Sjælland udbyder i efteråret for første gang valgmoduler i robotteknologi for alle studerende i sidste semester på sundheds- uddannelserne.

Genoptræning, demens, øjenstyrede robotter som hjælpemiddel. Nye robotteknologier vinder hastigt frem som nye muligheder på sundhedsområdet.

- “Det er vigtigt, at studerende får viden omkring om, hvordan de sidste nye teknologier bliver anvendt, og hvilke perspektiver dette kan have. Derfor tilbyder University College Sjælland nu for første gang et valgmodul på sidste semester af uddannelsen: “Robot- og anden velfærdsteknologi for sundhedsprofessionelle (anvendelse, implementering og innovation)”, fortæller forskningsprogramleder Kathrine Krageskov Eriksen fra University College Sjælland.

Robotteknologier inden for sundhedsområdet kan betragtes som en særlig type af velfærdsteknologiske løsninger. En robot er i interaktion med de fysiske omgivelser og adskiller sig herved fra fx computersystemer. Dermed kan robotteknologierne give nogle særlige muligheder for teknologisk understøttelse af arbejdet inden for sundhedssektoren og i forhold til borgerens varetagelse af egen livssituation med fx kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse.

Flere tilbud bliver udviklet

De nye valgmoduler er et af de første initiativer i den nye strategiske indsats, som University College Sjælland iværksætter for at integrere de nye robotteknologier i grunduddannelserne.

I valgmodulerne vil de studerende arbejde i en kombination af innovationsforløb og en mere traditionel undervisningstilgang. Der sættes også fokus på faglige og organisatoriske udfordringer, etiske overvejelser og dilemmaer samt på forholdet mellem de sundhedsprofessionelle og borgerne/patienterne.

Også ”den patient-didaktiske udfordring” bliver en del af valgmodulet. De sundhedsprofessionelle får nemlig i stigende grad en ny rolle som undervisere for borgere og patienter, der skal kompetenceudvikles til at anvende de nye teknologiske løsning i varetagelsen af deres egen livssituation og behandlingsforløb.

- Vi arbejder i øjeblikket med at udvikle flere tilbud på grunduddannelserne samt på vores videreuddannelser, fortæller Kathrine Krageskov Eriksen.   

Yderligere oplysninger:

 • Kathrine Krageskov Eriksen, forskningsprogramleder, afdelingen for Forskning og Innovation, UCSJ, tlf. 7248 2646, kke@ucsj.dk
 • Læs mere om University College Sjællands arbejde med robotter på www.ucsj.dk/robot

 

University College Sjælland på DenOffentlige.dk University College Sjælland er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. Vi er godt 600 medarbejdere, 7.500 fuldtidsstuderende og 3.400 i efteruddannelse....
Aktivitet: Artikler: 100 | Events: 5 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 24.05.17 Velfærd
  Fællesskabsforening skal skabe nyt liv i byrum

  Ikast-Brande Kommune vil i samarbejde med borgerne i Bording og lokale erhvervsdrivende etablere en ny fællesskabsforening. Foreningen skal medvirke til, at der kommer flere aktiviteter og nye traditioner i Bordings nye byrum. Projektet, som løber over de kommende fire år, støttes økonomisk af Realdania.

 • 09.05.17 Velfærd
  Verdenskendt professor holder børne- og ungdomskonference i Danmark

  En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme – professor Kenneth J. Gergen – er medarrangør, når Center for Skole og Læring, University College Sjælland i efteråret holder en stor konference om udsatte.

 • 08.05.17 Velfærd
  Aarhus største plejehjemsfirma går konkurs

  Aarhus Kommune gør alt for at hjælpe berørte borgere, efter at hjemmehjælpsfirmaet Hjemmehjælpen A/S er gået konkurs. Rådmand vil have speedet op på ældreministerens initiativer, som skal skabe større tryghed for de ældre.

 • 05.05.17 Velfærd
  Skolebørn finder narkolager i Otterup

  Elever fra en 3. klasse fandt et parti narko i buskads ved deres skole, oplyser Nordfyns Kommune i en pressemeddelelse. Glasset var delvist nedgravet og indeholdt et parti amfetamin.

 • 01.05.17 Velfærd
  Styrelse advarer psykiatrien: Indsats mod tvang går for langsom

  Den nye årsopgørelse for brug af tvang i psykiatrien viser, at det ikke går helt så hurtigt som forventet med at nedbringe brugen af tvang, samt at der er forskel i regionernes resultater. Hent årsopgørelsen her.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige