RUC

RUC

Universitetsvej 1, Postboks 260 , 4000 Roskilde

Telefon: 46742000 Website: ruc.dk E-mail:

Vi tænker fremad…
 

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. 

Vi dyrker den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at løse virkelige problemer i fællesskab med andre.

Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synspunkt.

Og vi dyrker åbenheden, fordi vi tror på, at inddragelse og videndeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.

…og former fremtiden

Artikler

 • Embedsmanden som samskaber: Her er fire afgørende kompetencer
  04.09.17 Ledelse

  To kandidat-specialer fra RUC peger på fire kompetencer, som embedsværket skal mestre for at realisere potentialet i samskabelse.

 • Fem trin til samskabelse
  25.08.17 Ledelse

  De første erfaringer med samskabelse kommer nu alle til gode. Torfing og Sørensen præsenterer her fem trin til organisationers omstilling til samskabelse. Brug dem til at forventningsafstemme, hvor din organisation er på stigen.

 • Speciale konkluderer: Der mangler tillid i den offentlige styring
  12.06.17 Ledelse

  Specialeundersøgelse peger på, at opgøret med NPM har mistet fokus. Tilliden er i krise, og bør have en mere fremtrædende rolle i offentlig styring, hvis politikerne vil have succes med sammenhængsreform.

Kontaktpersoner