Silokultur bremser socialt arbejde

Samarbejdet i de kommunale forvaltninger fungerer ikke ordentligt på socialområdet, viser en spørgeundersøgelse blandt ledere og medarbejdere. Silokulturer, tidspres og en uklar rollefordeling betyder, at samarbejdet nedprioriteres i hverdagen.

Når borgeren søger hjælp fra den sociale forvaltning, er det ofte vedkommendes egen opgave at finde rundt i et kommunalt system, der ved første øjekast kan minde om en labyrint. Indsatsen involverer som regel sagsbehandlere fra flere forskellige forvaltninger, og det kræver et koordineret samarbejde, hvis borgeren ikke skal fare vild i processen. 

Men det samarbejde fungerer ikke i praksis, viser en undersøgelse fra COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling. 

 
Otte ud af ti ledere – 79 procent – i landets socialforvaltninger mener, at det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er udfordret. En vurdering, der bakkes op af flertallet af medarbejdere. Det et nedslående, for det strider direkte imod kommunernes ønske om sammenhængende sagsforløb med borgeren i centrum. 
 
Forvaltningernes siloprægede kultur og en uklar rollefordeling står i vejen for det helhedssyn, som ellers burde præge socialområdet. Mange sagsbehandlere sidder med hver deres lovgivning og dermed hver deres forestilling om sagens forløb, lyder analysen fra COK. 
 
”I praksis bliver kravet om at koordinere kastet tilbage til borgeren. Når sagsbehandlernes viden bliver for specialiseret, risikerer de at glemme at koordinere på tværs af enheder og fagligheder. Og det bliver desværre på bekostning af borgeren. Den indsats, som er tænkt som hjælp og støtte til et bedre liv, kan ende som en kamp mod systemet. Det ligger langt fra intentionen med den sammenhængende indsats”, siger Lene Hausted, chefkonsulent i COK med ansvar for socialområdet. 
 
Lene Hausted vurderer, at rammerne og kompetencerne er til stede for at arbejde på tværs. Det er kulturen, der trænger til at blive ændret. Det kræver et innovativt blik på socialforvaltningens opgaver – og her skal borgeren fylde meget mere, mener hun. 
 
”Hvis vi skal skabe den bedste helhedsorienterede støtte for borgerne, skal de være omdrejningspunktet i udvikling af løsningerne. Det er stadig meget nyt at invitere borgerne ind i kernen af de kommunale innovationsprocesser – men det er helt afgørende, hvis vi skal sikre en solid og sammenhængende indsats. Vi har simpelthen brug for hverdagens eksperter til at vise kommunerne, hvor man kan gøre tingene bedre. Borgerens ressourcer skal bruges på at forbedre sin egen livssituation, ikke på at finde ud af, hvor og hvordan de får den rette hjælp”, siger Lene Hausted. 
 
Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført som en online spørgeskemaundersøgelse i 2014. 100 ledere og 806 medarbejdere deltog i spørgeundersøgelsen, og der er efterfølgende lavet uddybende telefoninterviews. Hele rapporten er tilgængelig på www.cok.dk/analyse-socialområdet.
 
Emneord: Silokultur, Offentlig styring, Forvaltningsledelse, Forvaltninger, Bedre Offentlig Sagsbehandling, Socialområdet, COK
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompetence...
Aktivitet: Artikler: 81 | Events: 4 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 11.10.17 Ledelse
  Seks syddanske kommuner går sammen om ledelsesprogram

  UCL og COK er udpeget til at levere diplomuddannelse til nyansatte ledere på tværs af kommunegrænser.

 • 21.02.17 Ledelse
  Skoleledelse: Behov for målrettet uddannelse

  En COK-undersøgelse peger på, at skoleledernes kerneopgaver har forandret sig så meget, at behovet for at få styrket deres kompetencer peger i flere retninger. En ny og mere praksisnær skolelederuddannelse er i støbeskeen, siger Claus Hjortdal.

 • 16.01.17 Ledelse
  Ny bog om distribueret ledelse: Ingen leder står alene

  Formelle ledere kan ikke tage ansvar for hver eneste handling i en kompleks organisation. Derfor distribueres ledelse i stor stil til medarbejderne, påpeger konsulent i COK,Mai-Britt Herløv Petersen og Susanne Ploug Sørensen i ny bog om emnet.

 • 10.10.16 Velfærd
  Frikommuner vil have mindre bureaukrati på specialområdet

  FRIKOMMUNER: Kommuner vil arbejde for at give borgere med psykiske sygdomme og handicap flere og bedre muligheder og samtidigt skabe mere effektivitet og bedre mulighed for at styre udgifterne på det specialiserede socialområde.

 • 22.08.16 Velfærd
  Samskabelse - svaret på alt?

  Konference om samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige spørger: Hvad er op og ned i samarbejdsmodellerne? Er samskabelse svaret på alt? Hvilken værdi giver samskabelse for kommune, de frivillige og ikke mindst de borgere, som er i fokus?

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige