Startskuddet

Startskuddet

Gl. Præstøvej 6, 4735 Mern

Telefon: 55930305 Website: startskuddet.dk E-mail:

Startskuddet er et helhedsorienteret socialpædagogisk og socialpsykiatrisk behandlingstilbud for børn og unge fra 12 år og opefter samt uledsagede flygtningebørn og unge over 18. Startskuddet koncernen er fondsejet og råder over flere botilbud, skoler og dagsaktivitetstilbud, hvor kernen i det pædagogiske behandlingsarbejde er at sætte mennesket i centrum.

Blogs

  • Kan man fange et svar?
    08.01.17 Velfærd

    Kommunernes overbebyrdede sagsbehandlere skifter sager eller job så ofte, at det svarer til, at den enkelte bruger får ny sagsbehandler hvert halve år. Jeg håber, det vil få opmærksomhed i det kommende afbureaukratiserings-udvalg.

  • Hjælp til udsatte borgere er i konkurrence med snerydning og julepynt
    29.11.16 Velfærd

    Hvis man er født med nedsat nyrefunktion, er der hjælp fra regionens sundhedsbudget, men vokser man op hos en forælder med nedsat forældrefunktion, er man overladt til kommunens trængte økonomi i konkurrence med snedrydning, ældrepleje, julepynt osv.

Pressemeddelelser