Sundhedsminister vil drøfte medicinpriser med de nordiske lande

Priser på sygehusmedicin er på sundhedsminister Sophie Løhdes foranledning på dagsordenen, når sundhedsministrene fra de nordiske lande 9. september mødes i Nordisk Ministerråd i København.

Lægemiddelindustrien udvikler løbende ny og bedre medicin, der introduceres på markedet rundt om i verdenen. Set ud fra et patientperspektiv er det en positiv udvikling, for det betyder, at det i dag er muligt at behandle sygdomme, som man tidligere døde eller blev invalideret af.
 
Den nye, og ofte også dyre, medicin er imidlertid også en udfordring for mange lande. Det gælder også Danmark, hvor udgifterne til sygehusmedicin er steget de senere år. Sundhedsminister Sophie Løhde har derfor sat medicinpriser på dagsordenen, når hun i dag mødes med sine nordiske ministerkolleger i regi af Nordisk Ministerråd.
 
"Vi skal glæde os over, at der løbende bliver udviklet ny medicin til gavn for patienterne. Men omvendt skal jeg heller ikke lægge skjul på, at det er en udfordring at finde penge til at dække de stigende udgifter til sygehusmedicin," siger Sophie Løhde og fortsætter:
 
"Det er ikke bare her i Danmark, at de stigende udgifter til sygehusmedicin er en udfordring. Vores nordiske naboer har samme problem, og derfor vil jeg gerne drøfte med de andre nordiske lande, om vi kan dæmpe udgifterne til medicin ved at bruge hinanden bedre".
 
Sundhedsministeren vil bl.a. gerne drøfte, om samarbejdet på medicinområdet kan styrkes mellem de nordiske lande. Det kan eksempelvis ske ved at øge udvekslingen af informationer på tværs af landene om priser og vilkår for indkøb af medicin.
 
"Vi vil stå stærkere, når vi skal forhandle priser på sygehusmedicin med lægemiddelindustrien, hvis vi kan trække på viden og erfaringer fra de øvrige nordiske lande. Og derfor håber jeg, at vi på tværs af landene i Norden kan styrke vores samarbejde på medicinområdet", siger Sophie Løhde.
 
Fakta om udviklingen i udgifter til medicin 
Regionernes udgifter til sygehusmedicin har været stigende de senere år (se tabel 1).
 
Samtidig har der været et fald i udgifterne til tilskud til apotekermedicin (se tabel 2), som stort set har udlignet udgiftsstigningen på sygehusmedicin.
 
Tabel 1: Regionale regnskabstal for sygehusmedicin 2009-2014, mio. kr.
 
                             2009       2010       2011       2012       2013       2014      
Sygehusmedicin   5.533       5.814      5.858      6.451      6.941      7.451
Kilde: Finansministeriet 
 
Tabel 2: Regionale regnskabstal for medicintilskud 2009-2014, mio. kr.  
                               2009     2010     2011     2012     2013     2014  
 Tilskudsmedicin     6.900    7.067    6.542     6.103    5.504    5.616
Kilde: Finansministeriet
 
Som det fremgår, faldt udgifterne med ca. 1.560 mio. kr. i perioden fra 2010 til 2013 til medicintilskud. Fra 2013 til 2014 steg udgifterne imidlertid med ca. 110 mio. kr.
Emneord: Sophie Løhde, Medicinpriser, Nordisk Råd, Sundhedsminister, Medicinpriser på himmelflugt
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 934 | Events: 6 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 15.03.17 Ledelse
  Her er Ledelseskommissionen: Allan Søgaard er formand

  Regeringen har nedsat en ledelseskommission, der i de kommende 10 måneder skal se nærmere på ledelse i den offentlige sektor. Læs om medlemmer samt Finansministeriets faktaark mv..her.

 • 30.01.17 Infrastruktur
  Staten bruger 7 mia årligt på IT: Minister starter oprydning i it-systemer

  Ministeren for offentlig innovation stiller sig nu i spidsen for at rydde op i statens it-systemer. Både de mange systemer, som ikke er blevet vedligeholdt eller udbudt og de store offentlige it-projekter, som nu skal sikkert i havn. De mange penge, som staten hvert år bruger på it, skal dermed anvendes klogere.

 • 18.11.16 Politik
  Finanslov 2017: 1,5 mia. kr. til sundheds- og ældreområdet i 2017

  Kræftpatienter og ældre tilgodeses med ekstra penge på næste års finanslov. Pengene skal bl.a. gå til en ny kræftplan, som skal forbedre og fremtidssikre kræftbehandlingen, og til initiativer, der skal give ældre en mere værdig pleje og bedre mad.

 • 15.11.16 Velfærd
  Regioner og minister enige: Politisk aftale om patientansvarlig læge

  Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har i samarbejde med flere faglige organisationer og patientforeninger indgået en aftale om en national model for patientansvarlige læger. Det skal øge patienternes tryghed og kvaliteten i behandlingen i det danske sygehusvæsen. Læs om aftalen her.

 • 26.09.16 Velfærd
  Her er den nationale demenshandlingsplan

  PRESSEMEDDELELSE – Tre nationale mål og 27 konkrete initiativer skal løfte demensindsatsen og gøre Danmark demensvenligt. Sundheds- og ældreministeren vil sikre en højere og mere ensartet kvalitet i behandlingen og plejen af mennesker med demens og i hjælpen til de pårørende.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige