Undersøgelse: Skolereform kalder på samarbejde

Folkeskolereformen giver pædagogerne en ny og mere fremtrædende rolle. Det er ledelsens opgave at få samarbejdet om børns læring og trivsel til at lykkes mellem lærere og pædagoger, der traditionelt har forskellige faglige tilgange og kulturer. Ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse giver ledelserne inspiration til at styrke samarbejdet.

Opgaven med at understøtte og udvikle læreres og pædagogers samarbejde er ikke ny. Men efter reformen er udfordringen blevet større, fordi de to grupper skal spille endnu tættere sammen til gavn for elevernes motivation, læring og trivsel. Derfor skal den fælles opgave og formålet med samarbejdet stå lysende klart.

Vær med i Skoleavisen

Er du aktør på skoleområdet - privat, fri, efter eller folkeskole - så kan du bidrage til Skoleavisen på to måder. Send indlæg direkte til redaktionen på skoleavisen@denoffentlige.dk eller blive redaktør for dit eget indhold som udgiver på DenOffentlige. 

Vi holder workshop jævnligt for nye aktører til Skoleavisen. Få en mail når næste dato er fastlagt. Skriv til os her

I publikationen ”Ledelse af samarbejdet om læring og trivsel i folkeskolen” har Væksthus for Ledelse undersøgt hvilke udfordringer, der ligger i opgaven med reformen – både i forhold til lærernes samarbejde med pædagogerne og i forhold til samarbejdet om ”den åbne skole”. Publikationen giver også anvisninger på hvilke diskussioner og initiativer, der er nødvendige for at hjælpe samarbejdet på gled.

”Ledelsen skal gøre kerneopgaven klar og fælles, og de skal være vedholdende i forhold til, at samarbejdet skal være ligeværdigt. Så langt så godt. Men det springende punkt bliver, at ledelsen skal sikre sig, at begge professioner ved, hvad de selv, og hvad den anden part bringer med til samarbejdet på skolen, og hvordan de kan bruge hinandens fagligheder,” siger Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Men det er ikke kun det tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger, der kalder på ledelse. Det gør også samarbejdet med det omkringliggende samfund – også kaldet ”den åbne skole”.

”Skoleledelsen skal gøre det tydeligt, hvordan det eksterne samarbejde bidrager til at opfylde skolens mål. De konkrete samarbejder skal give mening for medarbejderne – ellers risikerer det at blive støj. Ledelsen er også nødt til at tage ansvar for de konflikter, der kan opstå i samarbejdet med de eksterne og forsikre medarbejderne om, at deres position ikke underminderes af, at skolen er blevet åben,” udtaler Bodil Otto, Forhandlingsfællesskabet og næst­formand i Væksthus for Ledelse.

Publikationen bygger på 15 gruppeinterview med skoleledelser og forvaltninger i hele landet. Den kan bestilles eller downloades gratis på: www.lederweb.dk/skoleledelse

 

Emneord: Væksthus for ledelse, Undersøgelser, Skoleavisen, Folkeskolereformen
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1029 | Events: 6 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 24.05.17
  Regeringen og KL vil styrke skoleledernes uddannelse

  Skoleledere skal fremover kunne tage en uddannelse med en formel specialisering i skoleledelse, mener KL og regeringen efter forslag fra en arbejdsgruppe.

 • 06.04.17 Velfærd
  Efterskolernes succes skal undersøges

  Børn, som har gået på efterskole, klarer sig typisk bedre socialt og fagligt senere i livet. Nu skal forskere afdække årsagerne i et stort treårigt projekt.

 • 21.02.17 Velfærd
  Nu kan man få løn under læreruddannelsen

  Seks sjællandske kommuner vil nu tilbyde lønnet arbejde på en skole sideløbende med uddannelsen til lærer. Muligheden er især oplagt for lærervikarer, der ønsker mere faglig og pædagogisk ballast.

 • 21.02.17 Ledelse
  Skoleledelse: Behov for målrettet uddannelse

  En COK-undersøgelse peger på, at skoleledernes kerneopgaver har forandret sig så meget, at behovet for at få styrket deres kompetencer peger i flere retninger. En ny og mere praksisnær skolelederuddannelse er i støbeskeen, siger Claus Hjortdal.

 • 07.12.16 Velfærd
  Ældresagens fremtidsstudie: Ældreplejen er uværdig og får os til at frygte alderdommen

  Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 har spurgt mere end 4000 danskere i alderen 50-89 år om deres forventninger til fremtiden. Studiet dokumenterer sort på hvidt, at de ’yngste ældre’ – de 50-59-årige og dermed fremtidens pensionister - er de mest bekymrede for alderdommen. På en række punkter frygter de ligefrem alderdommen og de konsekvenser der måtte følge med.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige