University College Sjælland

University College Sjælland

Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Telefon: 72481000 Website: www.ucsj.dk E-mail:

University College Sjælland er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. Vi er godt 600 medarbejdere, 7.500 fuldtidsstuderende og 3.400 i efteruddannelse.

University College Sjælland skal løfte uddannelsesområdet i hele Region Sjælland - fra Gedser til Odden.

Vores uddannelser ligger inden for de pædagog-, social-, sundheds- og lærerfaglige områder. De er nært forbundet med en praktisk virkelighed, idet vi er tæt knyttet til de professioner, vi uddanner til - både gennem praktikordninger og i udviklingen af uddannelsernes indhold. Det er vigtigt for os at uddanne fagligt kvalificerede og socialt kompetente mennesker, der kan garantere høje standarder i både den offentlige og private sektor.

Hos University College Sjælland lægger vi vægt på høj faglighed, levende studiemiljø og internationale horisonter. Vores mål er at højne kvaliteten af de videregående uddannelser, øge professionalisering og specialisering, gøre vores uddannelser synlige i regionen og øge samspillet med centrale regionale, nationale og internationale aktører.

Artikler

 • Flygtningebørn savner kontakt til Danmark
  16.03.17 Velfærd

  Flygtningebørn har rigtigt svært ved at ”få taget hul” på Danmark og føle sig som en del af samfundet. De omgås mest andre flygtninge og har svært ved at få en venskabsfamilie. Sådan lyder nogle af problematikkerne i et nyt forskningsprojekt.

 • De første administrationsbachelorer klar i Region Sjælland
  31.01.17 Velfærd

  Det første kuld af administrationsbachelorer er nu klar til arbejdsmarkedet. Første hold på knapt 20 studerende dimitterer fra uddannelsen.

 • Ny forskning: Svage ældre taber kampen om hjælpen
  06.12.16 Velfærd

  De svageste ældre taber kampen om ressourcerne, når de selv skal søge for at kunne få hjælp. Det viser et nyt ph.d. projekt, der har afdækket den politiske tilrettelæggelse af hjælpen til ældre i plejeboliger.

 • Byhaver skaber sundhed og trivsel
  04.10.16 Bæredygtighed

  Grønne fællesskaber giver sammenhold og samvær på tværs af sociale skel, etniske tilhørsforhold – og på tværs af aldersgrupper. Det er nogle af de fordele, der følger med ved brugen af af byhaver, som forskeren Søren Christensen har præsenteret.

 • Samskabelse giver gevinst for virksomhederne
  24.08.16 Velfærd

  Når en virksomhed engagerer sig i sit lokalsamfund eller engagerer sig på anden vis, opnår den fordele, der er meget større end arbejdsindsatsen. Det mener arrangørerne bag en ny konference, der skal sætte fokus på samskabelse.

 • Leisure uddannelse hjalp iværksættere i gang
  01.06.16 Velfærd

  På uddannelsen Leisure Management kan man ligefrem opleve at blive hjulpet til at blive iværksætter. Det oplevede to unge fra Thailand og Falster, da de under studiet etablerede en kursusvirksomhed.

 • Campference satte Twitter-rekord
  12.05.16 Velfærd

  Der var Twitter-rekord og diskussioner så taget næsten lettede, da 70 skolefolk diskuterede "Digitale Kulturer og dannelse" i Roskilde i en ny engageret konferenceform.

 • Veteraner efterlyser forskning i naturbehandling
  18.12.15 Velfærd

  Efter at Danmarks første Ph.d. om naturbaseret stress terapi har konkluderet, at terapien hjælper til et bedre liv, så efterlyses nu et større forskningsprojekt, der kan vise vejen til en optimal behandlingsmetode. Veteranernes fagforening bakker op

 • Geninnovation øger effektiviteten
  30.11.15 Ledelse

  Der bliver opfundet mange dybe tallerkener i den offentlige sektor, og det går ud over effektiviteten. Et nationalt projekt mellem alle landets professionshøjskoler viser vejen frem, når det gælder spredningen af innovative idéer.

 • Google Chrome giver succes i undervisningen
  16.12.14 Velfærd

  To lærere droppede PC og Mac og valgte Chromebooks og Google Apps for Education. University College Sjælland har dokumenteret processen og anbefaler varmt andre skoler at følge eksemplet fra Mårslet ved Århus.

 • Europas uddannelser står på tærsklen til historisk paradigmeskift
  11.12.13 Infrastruktur

  Der skal skabes et helt nyt “blended approach” mellem traditionel undervisning og online læring. Sådan var budskabet fra EUs Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur ved Online Educa konferencen i Berlin den 4. - 6. december 2013.

 • Sjællandske borgere skal have helt nye digitale muligheder
  30.09.13 Velfærd

  Gratis on-line kurser til borgene? Kan en syg skoleelev være til stede? Med støtte fra EU’s regionalfond vil eksperter fra University College Sjælland (UCSJ) udvikle nye skræddersyede løsninger i samarbejde med regionens arbejdspladser.

Navne

Cases

Pressemeddelelser

Kontaktpersoner

 • Daniel Brøns
 • Marie Schneekloth