Borgerinddragelse forudsætter nye kompetencer

Kommunerne er i gang med at gentænke de centrale velfærdsområder og velfærdsløsninger. Temaet var også til debat på KL's Kommunalpolitiske Topmøde i Aalborg, hvor politisk fokus var på, at borgerinddragelse er en oplagt tilgang og et nyttigt redskab.

Borgerinddragelse kan aktivere det lokale demokrati og kan skabe større forståelse for de politiske beslutninger, men det kræver også specifikke kompetencer, nøje planlægning og grundig forventningsafstemning.

COK er redaktør for eget indhold

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Kommunerne har en lang tradition for at inddrage borgerne fx i forbindelse med høringer, skole- og brugerbestyrelser og i disse år afprøver kommunerne nye former for § 17 stk. 4-udvalg, hvor borgere, erhvervsliv og andre interessenter bliver tildelt en central rolle.

LÆS OGSÅ: Der er mere borgerinddragelse

I de inddragende processer er det vigtigt, at kommunerne på forhånd har forventningsafstemt, hvor meget eller hvor lidt direkte indflydelse borgerne har. Sker det ikke, vokser risikoen for utilfredse borgere. O!e finder den konkrete forventningsafstemning ikke sted hverken i byrådssalen eller i et af de stående udvalg, fordi størstedelen af borgerinddragelsen finder sted lokalt rundt om i de kommunale institutioner og i konkrete projekter.

Kommunernes mange fagprofessionelle socialrådgiveren, sygeplejersken og skolelæreren indtager en ny rolle, som kræver nye kvalifikationer, når de lokalt afstemmer forventningerne med borgerne og brugerne.

Der er behov for, at kommunerne sikrer sig, at de fagprofessionelle har de fornødne kompetencer til at forestå den rette forventningsafstemning, når brugerne og borgerne bliver inddraget i såvel beslutningsproces som løsning af de kommunale velfærdsopgaver.

En vellykket proces med borgerinddragelse forudsætter svar på følgende: Hvordan varetager de fagprofessionelle forventningsafstemning og borgerinddragelse uden at miste faglighed, troværdighed eller autoritet? Hvilke proces-kompetencer bør de fagprofessionelle som minimum besidde? Hvilken metode vil den enkelte kommune satse på, når den inddrager borgerne Samskabelse, Styrket Borgerkontakt eller noget helt tredje?

Prøv DenOffentlige

DenOffentlige får ingen mediestøtte og er stadig gratis for læserne. Det skaber værdi for 100.000 læsere. 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

- Det er gratis 

 

Alle kommuner anvender i større eller mindre grad borgerinddragelse, men mange efterlyser redskaber og mere viden om, hvordan de kvalificerer de fagprofessionelle til at arbejde med det.

Borgerinddragelse er et bud på, hvordan kommunerne kan arbejde med en anden ressourcetænkning og med lokal værdiskabelse. Det handler om at tænke i løsninger sammen med borgerne i stedet for løsninger for borgerne.

I COK har vi derfor sat fokus på Samskabelse i flere af vores udbud. Fx er DOL-modulet - Ledelse af aktivt medborgerskab og samskabende processer et gennemgående element i vores proceskonsulentuddannelse.

COKs erfaring er, at succesfuld borgerinddragelse kræver en veltilrettelagt proces, hvor forventninger er omhyggeligt afstemte, og hvor kommunen har sikret sig, at de fagprofessionelle besidder de fornødne kompetencer til at sikre, at borgerne og erhvervslivet kender præmisserne for deres deltagelse.

Det kan give politikere og embedsmænd ny viden om de områder, de dagligt regulerer, og borgerne vil påtage sig et endnu større medansvar for de kommunale beslutninger. En sand win-win-løsning.

Indlægget har været bragt på danskekommuner.dk den 23. marts 2017.

Emneord: Borgerinddragelse, Teknik og Miljø, COK, Hanne Lykke, Byggesagsbehandling, Sagsbehandlere, Undersøgelser, 030417, Hanne Bak Lumholt
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompetence...
Aktivitet: Artikler: 61 | Events: 6 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 31.03.17 Politik
  Interessante anbefalinger om Lifescience

  Der er mange interessante punkter blandt de 17 anbefalinger, som regeringens vækstteam for Lifescience har fremlagt, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen.

 • 21.02.17 Ledelse
  Skoleledelse: Behov for målrettet uddannelse

  En COK-undersøgelse peger på, at skoleledernes kerneopgaver har forandret sig så meget, at behovet for at få styrket deres kompetencer peger i flere retninger. En ny og mere praksisnær skolelederuddannelse er i støbeskeen, siger Claus Hjortdal.

 • 16.01.17 Ledelse
  Ny bog om distribueret ledelse: Ingen leder står alene

  Formelle ledere kan ikke tage ansvar for hver eneste handling i en kompleks organisation. Derfor distribueres ledelse i stor stil til medarbejderne, påpeger konsulent i COK,Mai-Britt Herløv Petersen og Susanne Ploug Sørensen i ny bog om emnet.

 • 07.12.16 Velfærd
  Ældresagens fremtidsstudie: Ældreplejen er uværdig og får os til at frygte alderdommen

  Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 har spurgt mere end 4000 danskere i alderen 50-89 år om deres forventninger til fremtiden. Studiet dokumenterer sort på hvidt, at de ’yngste ældre’ – de 50-59-årige og dermed fremtidens pensionister - er de mest bekymrede for alderdommen. På en række punkter frygter de ligefrem alderdommen og de konsekvenser der måtte følge med.

 • 29.11.16 Bæredygtighed
  Ny undersøgelse: Over 800.000 pejse og brændeovne i Danmark

  Varmeforbruget fra brænde svarer til knap 390.000 husholdninger ifølge ny undersøgelse, der vurderer, at der er ca. 842.000 brændeovne, pejse og masseovne og omkring 46.200 brændekedler i boliger og fritidshuse i Danmark.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige