KL klar med ny fælleskommunal digital handlingsplan: Vil binde Danmark sammen

29 tiltag skal blandt andet skal sikre en mere sammenhængende og effektiv service for borgere og virksomheder. Det meste er projektstyret og skal ske gennem fælleskommunale løsninger. Hent planerne her.

”Kommunerne har en stærk tradition for at stå sammen om at udvikle brugen af teknologi og udnytte de digitale muligheder. Samarbejdet om digitalisering bliver kun vigtigere i takt med, at den digitale udvikling accelerer. Derfor vil vi i kommunerne hæve ambitionsniveauet og udnytte de digitale muligheder til at yde en endnu bedre og mere effektiv og sammenhængende service til borgere og virksomheder.”

Læs mere om digitalisering på vores temaside

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi slår for alvor til nu. Følg med i udviklingen på vores tema-side her.

Mangler dine budskaber? Så bliv udgiver på DenOffentlige. Skriv til Claus Grønborg.

Sådan lyder det fra KL’s formand Martin Damm ifm offentliggørelsen af den fælleskommunale digitale handlingsplan, som lanceres mandag.

LÆS OGSÅ: Digitalisering er blevet et mål i sig selv

Handlingsplanen indeholder 29 konkrete initiativer, som blandt andet skal give borgere og virksomheder lettere adgang til at se og følge egne sager og data. Et andet initiativ handler om at ruste kommuner og medarbejdere til de nye sikkerhedsudfordringer, så borgere og virksomheder fortsat kan være trygge ved kommunernes håndtering og opbevaring af data og informationer.

Kommunale indsatser skal hænge sammen

Et tredje initiativ skal sikre, at borgere med behov for støtte og hjælp i højere grad oplever, at de kommunale indsatser er sammenhængende, og at de forløb og tilbud, som borgeren tilbydes, er effektive.

”Vi skal sikre den udsatte borger, der har brug for støtte og hjælp, mere sammenhængende forløb med bedre effekt. Derfor skal fagpersoner på tværs af kontorer og forvaltninger kunne oversætte hinandens fagsprog, så de bedre kan levere en helhedsorienteret service og dermed bedre kan imødekomme borgerens behov. Derfor skal ét af de 29 initiativer være med til at sikre et struktureret og fælles sprog om både borgerens tilstand, indsatsen og den faktisk effekt af indsatser på tværs af myndigheder på socialområdet. Men også helt lavpraktisk i fht. at kunne koordinere møder og tilbud, siger Martin Damm.

Fælles digitale strategier giver resultater

Formålet med den fælleskommunale digitale handlingsplan er at realisere de 61 indsatsområder i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som KL lancerede i juni 2015. Derudover spiller de nye initiativer rigtig godt sammen med den ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2016-2020, som KL netop har indgået med regeringen og Danske Regioner, forklarer Martin Damm. 

"Vi bygger videre på et stærkt fundament. Kommunerne har med den fælleskommunale strategi for 2011-2015 vist, at et bredt og målrettet samarbejde om fælles digitale initiativer kan føre til markante resultater. Dannelsen af KOMBIT, konkurrenceudsættelse af monopolløsninger, fælleskommunal rammarkitektur og en række andre fælles tiltag taler deres tydelige sprog. Nu skal vi videre ad den vej og fortsætte det fælleskommunale arbejde med digitalisering, hvor alle kommuner deltager aktivt.”
 
Emneord: Digital infrastruktur, Digitaliseringsstrategi, Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, Offentlig digitalisering, Digital post, Digitaliseringsstrategi 2016-20, Digitalisering, KL
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 980 | Events: 6 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Kommentarer

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 14.02.17 Ledelse
  Dansk Sprognævn sætter fokus på myndighedernes sprog

  Fra rudekuverter til e-boks. Når offentlige myndigheder i dag skal kommunikere med borgere, foregår det digitalt gennem hjemmesider og sociale medier. Men hvad betyder det for myndighedernes sprog og kommunikation med borgerne?

 • 30.01.17 Infrastruktur
  Staten bruger 7 mia årligt på IT: Minister starter oprydning i it-systemer

  Ministeren for offentlig innovation stiller sig nu i spidsen for at rydde op i statens it-systemer. Både de mange systemer, som ikke er blevet vedligeholdt eller udbudt og de store offentlige it-projekter, som nu skal sikkert i havn. De mange penge, som staten hvert år bruger på it, skal dermed anvendes klogere.

 • 12.06.16 Politik
  Aftale om kommunernes økonomi for 2017

  Regeringen har indgået en aftale med KL, som prioriterer kernevelfærden i en tid med stramme økonomiske rammer. Omprioriteringsbidraget erstattes fra 2018 af et moderniserings- og effektiviseringsprogram.

 • 13.05.16 Infrastruktur
  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

  Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som rækker frem til og med 2020, vil staten, regionerne og kommunerne sammen skabe fundamentet for fremtidens offentlige Danmark.

 • 12.05.16 Infrastruktur
  Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015

  Statslige myndigheder, regioner og kommuner har siden 2011 arbejdet målrettet på at realisere den ambitiøse målsætning om, at 80 pct. af kommunikationen med borgere og virksomheder skal foregå digitalt ved udgangen af 2015. Tallene fra 2015 viser, at målsætningen er blevet indfriet, og at danskernes kommunikation med det offentlige i høj grad foregår digitalt.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige